ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ

Showing all 8 results

 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF 0.5 ลิตร PP Valve

  ฿660.00 ฿550.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF  PP Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสุ่มตัวอย่างแก๊ส การสุ่มตัวอย่างดินและการประยุกต์ใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • 1) ขนาด 0.5 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 0.5 ลิตร PC Valve

  ฿660.00 ฿550.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF  PC Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และ สามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสุ่มตัวอย่างแก๊ส การสุ่มตัวอย่างดินและการประยุกต์ใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • 1) ขนาด 0.5 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ อากาศ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 1 ลิตร PP Valve

  ฿780.00 ฿650.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF  PP Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และ สามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสุ่มตัวอย่างแก๊ส การสุ่มตัวอย่างดินและการประยุกต์ใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • 1) ขนาด 1 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 1 ลิตร PC Valve

  ฿780.00 ฿650.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF PC Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

  • 1) ขนาด 1 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 5 ลิตร PP Valve

  ฿1,068.00 ฿890.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF PP Valve  ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสุ่มตัวอย่างแก๊ส การสุ่มตัวอย่างดินและการประยุกต์ใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • 1) ขนาด 5 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 5ลิตร PC Valve

  ฿1,068.00 ฿890.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF  PC Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง

  • 1) ขนาด 5ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF ขนาด 10 ลิตร PP Valve

  ฿1,320.00 ฿1,100.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF  PP Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง และ สามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างอากาศภายในอาคารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การสุ่มตัวอย่างแก๊ส การสุ่มตัวอย่างดินและการประยุกต์ใช้การปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • 1) ขนาด 10 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View
 • 0 out of 5

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ Gas Sampling Bag Tedlar PVF ขนาด 10 ลิตร PC Valve

  ฿1,320.00 ฿1,100.00

  ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ก๊าซ (Gas Sampling Bag) Tedlar® PVF PC Valve ตัวถุงผลิตจาก Polyvinyl Fluoride (PVF) คุณภาพสูงนาเข้าวัตถุดิบจาก Dupont USA ใช้เก็บตัวอย่าง VOCs, CO, CO2, CH4 มีความแข็งแรงทนทานต่อสารเฉื่อย และสารเคมีที่หลากหลาย ก๊าซกัดกร่อนและตัวอย่างของเหลวอุณหภูมิสูง  สามารถใช้ในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ PPM ระดับความแม่นยำสูง

  • 1) ขนาด 10 ลิตร
  • 2) ทนความร้อนได้ถึง 150 ℃ ~ 170 ℃
  Quick View