HI2221 เครื่องวัด pH ORP Benchtop Meter แบบตั้งโต๊ะ ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูลการวัด พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

฿35,000.00

HI2221 เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH และ ORP ที่มีการสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติ 5 จุดซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บัฟเฟอร์มาตรฐาน 7 ชุด การวัดค่า pH ทั้งหมดจะมีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ  มีคุณสมบัติมากมายเช่น CAL Check ™ บันทึกข้อมูลได้ 100 ระเบียน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ

  • ย่านการวัดค่า pH ระหว่าง -2.0 ถึง 16.0 pH
  • ย่านการวัดค่า ORP ±2000 mV
  • มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
  • ฟังก์ชั่น Data Logger บันทึกข้อมูลได้ 100 ค่า
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์