HI96786 เครื่องวัดปริมาณไนเตรทในน้ำ Nitrate (เครื่องเปล่าพร้อมใบ Certificate) ย่านการวัด 0~100 mg/L (ppm) ความถูกต้อง ±0.5 mg/L

฿20,000.00

เครื่องวัดปริมาณไนเตรทในน้ำ Nitrate รุ่น HI96786 ไนโตรเจนมีอยู่มากมายในชั้นบรรยากาศของโลกและมีอยู่ในน้ำในรูปของไนเตรท ไนไตรทและแอมโมเนีย พืชใช้ไนโตรเจนเป็นสารอาหารในการสร้างโปรตีนโดยการติดตามในระบบรากของมัน ไนเตรตเกิดขึ้นในน้ำส่วนใหญ่ผ่านสายฝนและการสลายตัวของสารอินทรีย์และการไหลบ่าจากสารก่อมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น

  • ย่านการวัด 0 to 100 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 1 mg/L
  • ความถูกต้อง ±0.5 mg/L
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์