เครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ รุ่น Quantofix Relax

฿0.00

เครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำรุ่น Quantofix Relax เป็นเครื่องอ่านค่ากระดาษทดสอบและแสดงผลเป็นตัวเลข Digital สามารถวัดค่า Ammonium, Ascorbic acid, Chlorine, Formaldehyde, Glucose, Nitrate/Nitrite, Peracetic acid, Peroxide, Phosphate, Sulfite และ pH ตามชนิดของกระดาษที่เลือกใช้โดยมีย่านการวัด  มาพร้อมจอ LCD

  • Operation Temperature range : 5–40 °C (41–104 °F)
  • Humidity range : 20–80 % relative humidity, non condensing
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์