เครื่องวัดทางไฟฟ้า

เครื่องวัดทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงดัน พลังงาน กระแสไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าต้องการอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบกิจกรรมทางไฟฟ้าและเพื่อตรวจจับว่ามีแรงดันไฟหรือกระแสอยู่หรือไม่

ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ เราสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดัน ความถี่ กระแส ตัวประกอบกำลัง และความต้านทาน การวัดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับกระแสหรือแรงดันขณะวัดความถี่ เราจะวัดความถี่ของสัญญาณกระแสไฟหรือสัญญาณแรงดันไฟ

สินค้าเครื่องมือวัดไฟฟ้า

การจำแนกประเภทของเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้าแบ่งตามปริมาณไฟฟ้าหรือลักษณะที่วัดได้ นอกจากนี้ยังจำแนกตามประเภทของฟังก์ชันการทดสอบตามกระแสที่สามารถวัดได้ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทที่สามารถระบุหรือบันทึกค่าทางกายภาพบางอย่างที่เรียกว่ามิเตอร์

มิเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดัน กระแส ความต้านทาน กำลังไฟฟ้า ความจุ อุณหภูมิ ความถี่ ฯลฯ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทวัดปริมาณไฟฟ้าเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องมือวัดที่แตกต่างกันเพื่อออกแบบ วินิจฉัยข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในระบบไฟฟ้าและเพื่อแก้ไขซ่อมแซม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID