เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเครื่องมือทางอุตสาหกรรมคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและ/หรือควบคุมตัวแปรกระบวนการโดยตรงหรือโดยอ้อม

นิยมนำมาใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพและด้านวิศวกรรม การวัดเป็นการได้มาถึงปริมาณทางกายภาพของวัตถุ กระบวนการวัดจะให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องและหน่วยวัดเครื่องมือวัดถูกใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ

สินค้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

กระบวนการวัดและควบคุมปริมาณต่างๆ ในอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือทางอุตสาหกรรมต่างๆ เรียกว่าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมปริมาณใดๆ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดปริมาณเฉพาะ

ปริมาณทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมและได้รับการพิจารณาสำหรับการวัด ได้แก่ ความดันของของไหล อัตราการไหลของของไหล อุณหภูมิของอุปกรณ์ ปริมาตรของของไหล การเคลื่อนที่หรือตำแหน่งหรือขนาดทางกายภาพหรือการเร่งความเร็วของเครื่องจักร กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

ดังนั้นหลังจากวัดปริมาณที่ต้องการแล้วค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปเพื่อบ่งชี้หรือคำนวณหรือควบคุมด้วยการใช้งานแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ในการดำเนินการควบคุมอัตโนมัติ ปริมาณสามารถควบคุมได้โดยใช้สัญญาณควบคุมที่คอมพิวเตอร์ส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุม

อุตสาหกรรม

การจำแนกประเภทของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

มีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องมือวัด เราสามารถจำแนกได้ตัวอย่างเช่นเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานภาคสนามหรือเครื่องมือวัดแบบติดตั้ง เครื่องมือภาคสนามได้รับการติดตั้งในเครื่องจักร กระบวนการหรือจุดตรวจวัด ซึ่งต้องแข็งแรงและสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID