เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำเป็นสิ่งจำเป็นทั้งลักษณะทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ โดยปกติแล้วจะคำนึงถึงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การดื่มหรือว่ายน้ำ พารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องตรวจวัดได้แก่ได้แก่ COD pH TDS สีของน้ำ ความขุ่น และโลหะหนักในน้ำ

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ ถูกใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพและด้านวิศวกรรม การวัดเป็นการได้มาถึงปริมาณทางกายภาพของวัตถุ กระบวนการวัดจะให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องและหน่วยวัดเครื่องมือวัดถูกใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดได้แก่ฝุ่น แสง เสียง ความเร็วลม แก๊ส ออกซิเจน

อุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรม คลังสินค้า และแน่นอนในภาคเอกชน เช่นในบ้านเพื่อกำหนดสภาพอากาศภายในและภายนอกและความชื้นในผนัง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงแนะนำให้ใช้มาตรวัดสิ่งแวดล้อมในการทดสอบและตัดสินใจอย่างถูกต้อง

เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

อุปกรณ์วัดค่าทางฟิสิกส์ได้แก่การวัดปริมาณต่างๆ เช่นขนาด ระยะทาง ความเร็ว อุณหภูมิ ความชื้น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการวิจัยเชิงทฤษฎี ได้ตามที่ได้รับการออกแบบ สร้างขึ้น และบ่อยครั้งผ่านการลองผิดลองถูก

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้บริการจัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภทให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ

กลุ่มสินค้าที่เราจำหน่ายได้แก่เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ อุปกรณ์วัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า รวมถึงอุณหภูมิความเป็นกรด (pH) ของแข็งที่ละลาย (ค่าคอนดักติวิตี้) ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำและตะกอนแขวนลอย Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD คือ Chemical Oxygen Demand

เครื่องมือวัดทุกชิ้นสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาตร์
Baume / โบเม่ คืออะไร

หน่วย Baume เป็นหน่วยของไฮโดรมิเตอร์ที่พัฒนาโดยเภสัชกรชาวฝรั่งเศส Antoine Baumé ในปี ค.ศ. 1768 เพื่อ[...]

ppm คือ

ppm คือส่วนในล้านส่วน (part per million) เป็นหน่วยความเข้มข้นที่ใช้กันทั่วไปสำหรับปริมาณที่น้อยมากๆ [...]

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L )

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L ) คือหน่วยที่คิดตามน้ำหนัก (มิลลิกรัม) ต่อปริมาตร (ลิตร) เป็นหน่วยมาตรฐานความ[...]

หน่วย ppm คืออะไร

หน่วย ppm (Parts per million) หรือส่วนต่อล้าน คือหน่วยที่ใช้เพื่ออธิบายคุณภาพของประสิทธิภาพหรือความเ[...]

เทอร์โมมิเตอร์แอร์ (Air conditioner) สำหรับการวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำ

อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ที่วัดและตรวจสอบบ่อยที่สุดในการใช้งาน HVAC (ระบบปรับอากาศ) ในที่พักอาศัย อาคา[...]

เทอร์โมมิเตอร์วิธีใช้คำแนะนำเพื่อการวัดที่แม่นยำ

ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งบ่งบอกว่าคุณมีไข้หรือไม่ และยังมีประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะอื่นๆ ได้ด้ว[...]

รู้จักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ และการทดสอบความแม่นยำ

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือวัดปริมาณพลังงานความร้อนโดยระบุระดับความร้อนหรือความเย็นที่สัมพั[...]

ถอดรหัส Thermometer คืออะไร: คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อเข้าใจการวัดอุณหภูมิ

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณอุณหภูมิหรือสภาวะความร้อน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและแสดงร[...]

ความร้อน (Heat) วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง

ความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระดับโมเลกุล การถ่ายโอนพลังงานน[...]

การเลือกเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดที่เหมาะสม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่ทำงานโดยการตรวจจับและวัดรังสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุ มีก[...]

วิธีการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

การสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเป็นการดำเนินการที่สำคัญที่จะกำหนดค่าการอ่านค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์เพื่อใ[...]

เทอร์โมมิเตอร์ติดผนังแบบดิจิตอล

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบติดผนังเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณวัดอุณหภูมิภายในห้อง และหลายรุ่น[...]

เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดความชื้นและอุณหภูมิเป็นหนึ่งในการวัดที่พบมากที่สุด ความชื้นเป็นตัววัดปริมาณไอน้ำในอากาศ[...]

เทอร์โมมิเตอร์วิทยาศาสตร์

ในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก อาจจำเป็นต้องวัดค่าที่สูงกว่า 70°C และน้อยกว่า 0°C ในกรณีเช่นนี้จำ[...]

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศ

การวัดอุณหภูมิอากาศเป็นหนึ่งในการใช้งานบ่อยที่สุดในการวัดอุณหภูมิในวงกว้าง เนื่องจากบางครั้งผู้คนตลอ[...]

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำ (Water thermometer)

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำคือเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำ มีหลายประเภทได้แก่แบบดิจิตอล แอนะล็อก ชนิดดิ[...]

เทอร์โมมิเตอร์มีกี่ชนิด

มีเทอร์มอมิเตอร์หลายประเภทในตลาดปัจจุบัน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อจำเป็นต้องรู้ถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์[...]

วิธีใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด (IR Thermometer)

การใช้ปืนวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (IR Thermometer) ช่วยให้คุณสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว ในระยะไ[...]

วิธีใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบโพรบ

การวัดอุณหภูมิที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับรองความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่โรงงานแปรรูปอาหารไปจนถ[...]

ประโยชน์ของเทอร์โมมิเตอร์

เทอร์มอมิเตอร์หลายประเภทในปัจจุบัน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ คุณจำเป็นต้องทราบถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมี[...]

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล

เทอร์โมแบบดิจิตอล (Digital thermometer) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่พกพาสะดวกและมีจอแสดงผลดิจิตอล หล[...]

เทอร์โมมิเตอร์คืออะไร

Thermometer คือเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ สามารถวัดอุณหภูมิของของแข็ง เช่น อาหาร ของเหลว เช่น น้ำ ห[...]

เข้าใจกับ TDS EC Meters: คืออะไรและทำงานอย่างไร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแบบ 2 IN 1 ได้แก่ค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ[...]

รู้จักค่า TDS และ EC รวมถึงประโยชน์และวิธีการตรวจวัด

เรามักเห็นความสับสนเกิดขึ้นเมื่อดูความแตกต่างระหว่างค่าการนำไฟฟ้า EC และ TDS อะไรคือความแตกต่างลองสำ[...]

Conductivity meter

Conductivity meter ช่วยให้เราสามารถวัดระดับการนำไฟฟ้าในสารละลายได้ Conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้าคือ[...]

EC meter คือ

EC meter คือเครื่องมือสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ ของเหลว สารละลายและของกึ่งแข็งเช่นดิน เพื่อตรวจวัด[...]

EC ย่อมาจาก

EC ย่อมาจาก Electrical Conductivity ความหมายคือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารละลาย ของเหลวหรือน้ำ[...]

น้ำยาคาริเบท EC

สำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด EC เพื่อความแม่นยำในการวัดสำหรับห้องปฎิบัติการ งานด้านไฮโดรโปนิกส์ มีสิน[...]

รู้จักค่าคอนดักติวิตี้

ค่าการนำไฟฟ้า (คอนดักติวิตี้) เป็นตัววัดว่าน้ำนำไฟฟ้าได้ดีเพียงใด น้ำบริสุทธิ์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี[...]

รู้จักค่า conductivity ของน้ำ

ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity ของน้ำหมายถึงความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า วัสดุเช่นทองแดงมีค่าการนำไ[...]

Conductivity หน่วยคืออะไร

หน่วย SI ของการนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) นอกจากนี้ เราเคยเรียกว่า mho นั่นคือส่วนกลับของโอห์ม แ[...]

เครื่องวัด EC pH

เป็นเครื่องวัดแบบ 2 IN 1 สามารถวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC และค่าความเป็นกรด-ด่างได้ในเครื่องเดียวกัน มีส[...]

ค่าคอนดักคืออะไร

การนำไฟฟ้ามีประโยชน์ในการวัดคุณภาพน้ำ โดยทั่วไปแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ละแห่ง มีแนวโน้มที่จะมีช่วงการนำไฟ[...]

ค่า EC คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

EC คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ โดยมีชื่อเต็มคือ Electrical Conductivity หรือหลายคนเรียกย่อๆ ว่าค่าคอ[...]

เข้าใจ Conductivity คืออะไรและประโยชน์

ค่า Conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหรือเรียกย่อๆ ว่าค่า EC เป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกร[...]

มหัศจรรย์เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล: ทดสอบรวดเร็วและแม่นยำ

โดยทั่วไปแล้วหมายถึงเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดหรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่ออกแบบมาเพื่อตรวจวัด[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิกาแฟ/นม คุณภาพสูงอาวุธลับของบาริสต้า

สำหรับผู้สนใจรักกาแฟ การเดินทางสู่รสชาติกาแฟที่สมบูรณ์แบบเริ่มต้นด้วยอุณหภูมินมที่เหมาะสม แต่คุณจะบร[...]

ค่าอุณหภูมิตู้เย็นและช่องแช่แข็งที่เหมาะสมสำหรับอาหารของคุณ

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องรักษาอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสดเน่าเร็วเกินไป [...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดโรงงาน อุตสาหกรรม คุณภาพสูง

คือเครื่องวัดที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปในวงกว้าง ในการวิจัย การใช้งานทางอุตสาหกรรม [...]

เครื่องวัดอุณหภูมิหลักการทํางาน “เบื้องหลังการอ่านที่ซับซ้อนของเทอร์โมมิเตอร์”

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือการไล่ระดับอุณหภูมิโดยใช้หลักการที่แตกต่างกันมากมาย สามารถวัดอุณ[...]

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

การวัดอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมต่างๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการ วัสดุ และสิ่งมีชีวิต ต่อ[...]

ถอดรหัส Thermometer คืออะไร: คู่มือที่ครอบคลุมเพื่อเข้าใจการวัดอุณหภูมิ

เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณอุณหภูมิหรือสภาวะความร้อน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและแสดงร[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดยี่ห้อไหนดีแนะนำรุ่นยอดนิยม

ประสิทธิภาพและความแม่นยำของเครื่องวัดแบบอินฟราเรดอาจแตกต่างกันไป และแบรนด์หรือยี่ห้อที่ "ดีที่สุด" อ[...]

ค่าปกติอุณหภูมิร่างกายและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการตรวจวัด

ร่างกายมนุษย์ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด โดยทั่วไปจะอยู่ที่ป[...]

ความร้อน (Heat) วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง

ความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระดับโมเลกุล การถ่ายโอนพลังงานน[...]

ช่วงอุณหภูมิร่างกายปกติ: ความสำคัญและวิธีการตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายปกติเป็นพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างการผลิตความร้อนแล[...]

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ “เพื่อการวัดอุณหภูมิอย่างมั่นใจและแม่นยำ”

การวัดอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยสำหรับการบริโภค ตัวอย่า[...]

รู้จักเครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์ (Laser thermometer)

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ (Laser thermometer) หรือที่เรียกว่าปืนวัดอุณหภูมิเลเซอร์หรือเทอร์โม[...]

รู้จักเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) เป็นสารกึ่งตัวนำที่มีวัสดุที่มีความต้านทาน ทำมาจากออกไซด์ของโลหะ เป็นตัวต[...]

คำแนะนำในวิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือความร้อนซึ่งเครื่องวัดสมัยใหม่ยังสามารถเป็นแบบดิจิตอล โดยใช้เซ็นเซอร์อิเ[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิราคาเท่าไหร่และเทคนิคการเลือกซื้อ

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่แม่นยำและใช้งานง่ายจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ มีหลายรุ่นหลายชนิดโดยมีราคาตั้งแต[...]

ร้านขายเครื่องวัดอุณหภูมิราคาถูก

เทอร์มอมิเตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ตรวจวัดที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนต้องมี มีการวัดอุณหภูมิ[...]

แนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิยี่ห้อไหนดี

เลือกซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมินอกจากเรื่องของยี่ห้อแล้วควรพิจารณาประเภทเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานด้วย เนื[...]

รู้อุณหภูมิห้อง (room temperature) คืออะไร

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) หมายถึงช่วงอุณหภูมิของอากาศที่คนส่วนใหญ่ชอบ รู้สึกสบายตัวเมื่อสวมเสื[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิ 1500 องศา

สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการบำบัดเหล็กกล้า โรงถลุงแก้ว การใช้งานก๊าซหุงต้มและในอุตสาหกรรมอ[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องจักร

เครื่องมือวัดอุณหภูมิต่อไปออกแบบที่เรียบง่าย ทนทาน และคุ้มค่า เหมาะสำหรับการวัดสำหรับเครื่องจักร อุต[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิ 1000 องศา (อูณหภูมิสูง)

การตรวจวัดอุณหภูมิสูงเกิน 1000 องศาโดยปกตินิยมใช้ชนิดเทอร์คัปเปิ้ลและเครื่องมือชนิดอินฟราเรดในอุตสาห[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิติดผนัง

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบติดผนัง (Wall-mounted thermometers) จะทำการวัดความร้อน-เย็นโดยรอบและบางรุ่น[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Non-contact thermometer)

การวัดอุณหภูมิจากระยะไกลโดยไม่สัมผัส (Noncontact Thermometer) หรือปืนวัดอุณหภูมิคือความสามารถของอุปก[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส คุณภาพสูง ราคาถูก

เครื่องมือสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิโดยการสัมผัส (Contact thermometer) คือเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้เซนเซอร์วัด[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม (Industrial thermometer)

ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตัววัดอุณหภูมิจะถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ อย่างไ[...]

รู้จักเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature sensor)

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดความร้อน-เย็นซึ่งอาจเป็นอุณหภูมิอากาศ ของเหลว หรืออ[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดยี่ห้อไหนดีแนะนำรุ่นยอดนิยม

ประสิทธิภาพและความแม่นยำของเครื่องวัดแบบอินฟราเรดอาจแตกต่างกันไป และแบรนด์หรือยี่ห้อที่ "ดีที่สุด" อ[...]

คู่มือวิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอย่างปลอดภัยและแม่นยำ

เรียกว่าเครื่องวัดแบบไม่สัมผัสหรือปืนวัดอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดอุตสาหกรรมราคาถูก

อุปกรณ์ทดสอบหรือตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดสำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขวางเพื่อใ[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำการอ่านค่าอุณ[...]

D:S (Distance to Spot Ratio) อัตราส่วนของระยะทางต่อจุด

อินฟราเรดเทอร์มอมิเตอร์ทุกเครื่องมีอัตราส่วน "อัตราส่วนของระยะทางต่อจุด" (D:S) ที่จะบอกคุณถึงเส้นผ่า[...]

รู้จักค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

ค่า Emissivity (ε) สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนคือประสิทธิภาพในการเปล่งพลังงานออกมาในรูปของการแผ่[...]

ประโยชน์ของอินฟราเรดรังสีความร้อน

อินฟราเรด (IR) บางครั้งถูกเรียกว่าแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) มีความยาวคลื่นยาวกว่า[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดประโยชน์

เครื่องวัดแบบอินฟราเรดซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจหาจุดร้อนในระบบไฟฟ้าและตลับลูกปืนและช่วยตรวจสอบระบบทำคว[...]

Infrared thermometer คือ

อุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิจากระยะไกลโดยไม่สัมผัสกับวัตถุและยังสามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุที่เคลื่อนที[...]

อินฟราเรดคืออะไร

คือรังสีอินฟราเรด (IR) บางครั้งเรียกง่ายๆ ว่าอินฟราเรดเป็นพื้นที่ของสเปกตรัมการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดซื้อที่ไหน

ซื้อได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแบบไม่สัมผัสก[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้รังสีความร้อนหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการอ่านค่าอุณหภูมิพื้นผิวโดยที่[...]

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดคือ

คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสใช้หลักการของรังสีอินฟราเรดหรือที่เรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนเพื[...]

เครื่องวัดความชื้นคือ (Moisture meter)

เครื่องวัดความชื้นคือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมในการตรวจจับความชื้นในวัสดุ ในอากาศ ความชื[...]

การวัดความชื้นในดิน (Soil moisture)

สำหรับเกษตรกรมีบางสิ่งที่สำคัญเท่ากับคุณภาพของดิน หากดินที่พวกเขาพยายามจะปลูกพืชผลมีสารอาหารไม่เพียง[...]

หน่วยวัดความชื้น (Unit of moisture)

ความชื้นอาจเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนในการทำความเข้าใจ เกือบทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงปริมาณความชื้นในอากาศ แต่[...]

วัดความชื้นในอากาศ

ความชื้นในอากาศอาจเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนในการทำความเข้าใจ เกือบทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงปริมาณความชื้นในอา[...]

Moisture Balance Analyzer สำหรับการวัดวิเคราะห์ความชื้น

Moisture Balance หรือ Moisture Analyzer เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร เนื่อ[...]

Moisture Meters

Moisture Meters (เครื่องวัดความชื้น) วัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำในวัสดุที่เป็นของแข็ง ก๊าซ และของเหลว สามาร[...]

Moisture คืออะไร รู้และเข้าใจถึงการตรวจวัด

Moisture (ความชื้น) หมายถึงการมีอยู่ของของเหลวโดยทั่วไปคือน้ำในวัสดุต่างๆ เช่นอาหาร กระดาษ ไม้ และวั[...]

ค่าความชื้น (Moisture) ในอากาศและวัสดุ

ค่าความชื้นหมายถึงการมีอยู่ของของเหลวโดยทั่วไปคือน้ำ ในปริมาณเล็กน้อยและพบได้เกือบทุกที่ในทุกวัสดุซึ[...]

ความชื้นที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพและความรู้สึกสบาย

เมื่อความชื้นในอาคารแห้งหรือชื้นมากเกินไป ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายและปัญหาด้านสุขภาพ และอาจทำให้คว[...]

ความชื้นในอากาศ | สำคัญอย่างไรและวิธีการตรวจวัด

ความชื้นในอากาศคือปริมาณไอน้ำในอากาศ (หรือก๊าซอื่นๆ) คำว่า "ความชื้น" เป็นคำกว้างๆ ทั่วไปที่ใช้วัดปร[...]

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)

อธิบายให้ง่ายๆ ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) คือการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ ชัดเจนยิ่งขึ้นคือปริมาณไอน้ำที่มีอย[...]

ความชื้นคืออะไรและวิธีการตรวจวัด

ความชื้นคือปริมาณน้ำหรือไอน้ำที่กระจายอยู่ในวัตถุหรืออากาศ (กรณีของอากาศจะเป็นความชื้นสัมพัทธ์และสัม[...]

มาตรฐานค่า ph ของน้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดมีระดับ pH 7 ซึ่งอยู่ตรงกลาง[...]

Oxidation reduction potential คืออะไร

Oxidation reduction potential (ORP) คือการวัดแนวโน้มของชนิดของอะตอมที่จะได้รับอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็[...]

ORP คือ

ORP (Oxidation reduction potential) คือการวัดความสามารถของสารในการออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์สารอื่น วัดโดย[...]

ค่าดีโอ (DO หรือ Dissolved oxygen)

ในความหมายของดีโอ เป็นออกซิเจนอิสระที่ละลายในน้ำ ไม่ใช่โมเลกุลของตัวน้ำเอง ออกซิเจนเข้าสู่น้ำจากการเ[...]

Dissolved oxygen meter

สำหรับการวัดปริมาณออกซิเจนในตัวอย่างน้ำ ซึ่งค่า DO เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อสิ่งม[...]

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เมื่อระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงต่ำกว่า 3.0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) โดยปกติแล้ว ปลาต้องการความเข้มข้[...]

BOD ย่อมาจากอะไรและความหมาย วิธีการตรวจวัด

BOD ย่อมาจาก "Biochemical oxygen demand" หรือแปลเป็นภาษาไทยคือความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีซึ่งคือปร[...]

BOD และ COD คือ

BOD และ COD เป็นคุณสมบัติหลักสองประการที่บ่งบอกถึงน้ำเสีย พารามิเตอร์ทั้งสองทดสอบปริมาณออกซิเจนของน้[...]

ค่า COD มาตรฐาน

ค่า COD มาตรฐานสำหรับน้ำทิ้งจากโรงงาน เรื่องมาตรฐานการควลคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการโรงงาน [...]

ค่า COD (ซี โอ ดี) คือ

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand) หรือค่า COD เป็นการทดสอบที่วัดปริมาณออกซิเจนที่จ[...]

รู้จัก Dissolved oxygen (DO) คือ และวิธีการตรวจวัด

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen เรียกย่อว่า DO) หมายถึงระดับของออกซิเจนที่ไม่เป็นสารประกอบอิสระใน[...]

Biochemical oxygen demand (BOD) คือ

Biochemical oxygen demand (BOD) คือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ บริโภค ในขณะที่พวกมั[...]

COD คือ Chemical Oxygen Demand

ในด้านสิ่งแวดล้อมความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD หรือ Chemical Oxygen Demand) เป็นตัววัดความสามารถขอ[...]

DO Meter แบบปากกา: โซลูชันแบบพกพาสำหรับการวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

DO แบบปากกามักใช้ในการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบำบัด[...]

หลักการของ DO Meter: เพื่อทำความเข้าใจการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen DO) คือปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มีหน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อ[...]

วิธีการใช้ DO Meter สำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนละลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ และใช้ในการตรวจสอบสุขภาพขอ[...]

รู้จัก DO Meter คืออะไรในการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำหรือของเหลว ซึ่งโดยทั่วไป ออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่ร[...]

สร้างออกซิเจนในน้ำ

ระดับออกซิเจนละลายน้ำต่ำอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ปลา ออกซิเจนเข้าสู่น้ำผ่านการแพร่จากอ[...]

ค่าดีโอ (DO หรือ Dissolved oxygen)

ในความหมายของดีโอ เป็นออกซิเจนอิสระที่ละลายในน้ำ ไม่ใช่โมเลกุลของตัวน้ำเอง ออกซิเจนเข้าสู่น้ำจากการเ[...]

Dissolved oxygen meter

สำหรับการวัดปริมาณออกซิเจนในตัวอย่างน้ำ ซึ่งค่า DO เป็นพารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อสิ่งม[...]

Dissolved Oxygen คือ

Dissolved Oxygen หรือค่า DO เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณภาพน้ำและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ[...]

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เมื่อระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงต่ำกว่า 3.0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) โดยปกติแล้ว ปลาต้องการความเข้มข้[...]

ออกซิเจนในน้ำคืออะไร (Dissolved oxygen)

ออกซิเจนในน้ำ Dissolved oxygen (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ วัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) จ[...]

รู้จัก Dissolved oxygen (DO) คือ และวิธีการตรวจวัด

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen เรียกย่อว่า DO) หมายถึงระดับของออกซิเจนที่ไม่เป็นสารประกอบอิสระใน[...]

เข้าใจ Total dissolved solids meter เพื่อการทดสอบคุณภาพน้ำ

Total dissolved solids หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดค่า TDS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของของแข[...]

เข้าใจกับ TDS EC Meters: คืออะไรและทำงานอย่างไร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแบบ 2 IN 1 ได้แก่ค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ[...]

ค่า TDS น้ำบาดาล

การวัดค่าพารามิเตอร์ทางเคมีและทางกายภาพต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ พารามิเตอร์ทางเคมีบางอย่างรวมถึง pH [...]

ค่า TDS น้ำดื่มในประเทศไทย

ได้มีการกำหนดมาตรฐานค่า TDS น้ำดื่มต้องมีค่า ≤ 500 มก./ลิตร สำหรับของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ใน[...]

เครื่องวัด TDS

เครื่องวัด TDS คืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการวัดระดับของ TDS (Total dissolved solids) ในแหล่งน้ำ ซึ่งหมาย[...]

ค่า TDS มาตรฐานน้ำดื่ม

หนึ่งในคำถามสำคัญที่หลายคนมีในใจว่าระดับ TDS ที่ยอมรับได้ในน้ำคืออะไร สำหรับประเทศไทยได้กำหนดระดับสู[...]

ค่า TDS คือ

Total dissolved solids คือของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดซึ่งได้แก่วัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ ซึ่งรวมถึงแร่[...]

TDS meter คือ

TDS meter คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดในสารละลาย ซึ่งมักจะเป็นน้ำ ซึ่[...]

ตารางค่า TDS มาตรฐาน

โดยทั่วไปความเข้มข้นสูงของของแข็งที่ละลายในน้ำมักไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันที่จริงหลายคนซื้อน้ำแร่ซ[...]

Total dissolved solids คือ

Total dissolved solids หรือ (TDS) คือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอย[...]

TDS คือ

TDS ย่อมาจาก Total Dissolved Solids แปลเป็นภาษาไทยคือสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย โดยหมายถึงคว[...]

รู้จักค่า TDS และ EC รวมถึงประโยชน์และวิธีการตรวจวัด

เรามักเห็นความสับสนเกิดขึ้นเมื่อดูความแตกต่างระหว่างค่าการนำไฟฟ้า EC และ TDS อะไรคือความแตกต่างลองสำ[...]

รีดอกซ์ (redox) คืออะไร

ปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox) คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดออกซิเดชันหรือการรีดักชั่น สารตั้งต้นได้รับการเปลี่ย[...]

รีดิวซ์คือ

ตามแนวคิดดั้งเดิมหรือแนวคิดแบบเก่ารีดิวซ์คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเติมไฮโดรเจนหรือองค์ประกอบอิ[...]

ออกซิเดชั่นคือ

การเกิดออกซิเดชันคือการสูญเสียอิเล็กตรอนระหว่างปฏิกิริยาของโมเลกุล อะตอม หรือไอออน การเกิดออกซิเดชัน[...]

Oxidation reduction potential คืออะไร

Oxidation reduction potential (ORP) คือการวัดแนวโน้มของชนิดของอะตอมที่จะได้รับอิเล็กตรอนหรือให้อิเล็[...]

ORP คือ

ORP (Oxidation reduction potential) คือการวัดความสามารถของสารในการออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์สารอื่น วัดโดย[...]

แนะนำวิธีใช้ pH meter แบบปากกาเพื่อการอ่านค่าที่แม่นยำ

เพื่อกำหนดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนของตัวอย่างของเหลว สารละลายหรือน้ำซึ่งแสดงถึงความเป็นกรด-ด่าง ([...]

การวัดค่า pH ในผลิตภัณฑ์อาหาร: เทคนิคและอุปกรณ์ด้วยความแม่นยำ

ค่า pH เป็นการวัดที่สำคัญในวิทยาศาสตร์การอาหาร เนื่องจากส่งผลต่อความปลอดภัย คุณภาพ และอายุการเก็บรัก[...]

ประโยชน์ของ pH meter รู้และเข้าใจข้อดีและข้อเสีย

เป็นเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์โดยมีประโยชน์คือใช้วัดค่าพีเอช (pH) หรือค่ากรด-ด่างของสารละลาย โดยใช้[...]

รู้และเข้าใจค่า offset pH meter คือ

มีหลายอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการใช้เครื่องวัดค่า pH ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ค่า offset และ S[...]

ค่า slope pH meter

รู้จักค่า Slope ของพีเอชมิเตอร์คืออะไร ซึ่งเป็นค่าสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของหัววัด pH electrode[...]

ข้อควรระวังในการใช้ pH meter

พีเอชมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความนิยมใช้งานในทุกที่ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการจนถึงงานภาคสนา[...]

การ Calibrate pH meter

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH (การ Calibrate หรือสอบเทียบ) เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเมื่อใช้เครื่องวัดค่า p[...]

pH meter ยี่ห้อไหนดี

การเลือกพีเอชมิเตอร์แบรนด์ที่ดีที่สุดนั้นค่อนข้างยาก แต่จากประสบการณ์อันยาวนานเราแนะนำสินค้าแบรนด์ S[...]

pH meter วิธีใช้

วิธีการใช้งานเครื่องวัด pH อย่างถูกต้องรวมถึงวิธีการดูแลรักษา ข้อห้ามในการใช้งานสำหรับเครื่องวัดพีเอ[...]

รู้จัก pH meter สำหรับวัดในดิน

เครื่องวัดพีเอชของดินเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกร ชาวสวนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรใช้เพื่อวัดความเป็นกรดหร[...]

pH meter หลักการทำงาน

เครื่องวัดค่า pH ใช้เพื่อวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือสารละลาย โดยขออธิบายเพิ่มเติม ค่า pH คือ[...]

กรด (Acid) คืออะไร

กรดคือโมเลกุลหรือไอออนที่สามารถให้โปรตอน (เช่น ไฮโดรเจนไอออน H+) ยิ่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนที่เ[...]

ค่า pH ของผลไม้

คนส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้: เพราะมีรสหวาน ฉ่ำและมีวิตามินซีสูง ในผลไม้อย่างส้ม สตรอเบอร์รี่ และเกรปฟรุต เ[...]

pKa คืออะไร

pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายที่เป็นน้ำ ในขณะที่ pKa (ค่าคงที่การแตกตัวของกรด) แ[...]

ค่า pH ของน้ำเลี้ยงปลา

เนื่องจากปลาล้วนต้องอาศัยน้ำในการหายใจ ให้อาหาร และเติบโต ขับถ่ายของเสีย รักษาสมดุลของเกลือ และสืบพั[...]

วัดค่า pH น้ำ

ทุกวันนี้เราสามารถทดสอบ pH ของน้ำที่บ้านได้ง่ายๆ การทดสอบค่า pH ของน้ำช่วยในการระบุว่าน้ำมีสภาพเป็นก[...]

มาตรฐานค่า ph ของน้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดมีระดับ pH 7 ซึ่งอยู่ตรงกลาง[...]

ค่า pH ของดินและการปรับปรุงดิน

ค่า pH ของดินที่ต้องการสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละพืช โดยทั่วไปค่า pH [...]

ค่า pH ของน้ำคืออะไร และความจำเป็นในการวัด

มาตรฐานค่า pH ของน้ำในประเทศไทยกำหนดไว้ที่ระหว่าง pH 6.5 ถึง 8.5 ค่า pH ของน้ำแตกต่างกันไปทั่วโลกขึ้[...]

pH meter คืออะไร

เครื่องวัดพีเอช (pH) คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดการทำงานของไฮโดรเจน-ไอออนในสารละลายที่เป็นน้ำ [...]

กรดด่างคืออะไร

กรดและด่างมีบทบาทสำคัญในชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หากคุณเคยชิมน้ำมะนาวหรือล้างมือด้วยสบู่ แสดงว่า[...]

ค่า pH คืออะไร

ค่า pH คือการวัดลอการิทึมของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนของสารละลายที่เป็นน้ำ pH = -log[H+] โดยที่ lo[...]

เข้าใจ pH คืออะไร

pH คือมาตราส่วนที่ใช้ระบุค่าความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายในน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ ดิน โดยมีช่[...]

ซูโครสคืออะไร?

น้ำตาลมีหลายประเภทโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลซูโครส (Sucrose) ในทางวิทยาศาสตร์คือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งหร[...]

กลูโคสคืออะไร (Glucose)

กลูโคส (Glucose) คือโมโนแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide) ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ ในพืช เกิดจากการสังเครา[...]

รีแฟรกโตมิเตอร์ / รีแฟคโตมิเตอร์ (Refractometer)

รีแฟรกโตมิเตอร์ / รีแฟคโตมิเตอร์ (Refractometer) เครื่องวัดการหักเหของแสงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวั[...]

ค่า Brix

ค่า Brix คือปริมาณน้ำตาลที่ละลายในน้ำ อาหาร หรือผัก ผลไม้มีปริมาณเท่าใด ค่านี้ระบุเป็นองศาบริกซ์ ซึ่[...]

บริกซ์ (brix) คืออะไรและสำคัญอย่างไร

บริกซ์คือค่าที่บอกคุณว่าประมาณน้ำตาลซูโครสที่ละลายในน้ำหรือของเหลวมีปริมาณเท่าใด ค่านี้ระบุเป็นองศาบ[...]

เครื่องวัดบริกซ์

เครื่องวัดบริกซ์เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในการวัดปริมาณระดับความหวาน ปริมาณน้ำตาลของสารละลาย ในหน่ว[...]

Brix meter สำหรับการวัดความหวาน

Brix meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดความหวานในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ โดยผลลัพธ์แสดงใน[...]

เครื่องวัด Brix

เครื่องวัด Brix เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำตาลของสารละลาย การเพิ่มปริมาณน้ำตาลจะทำให[...]

ซูโครสประโยชน์

ซูโครส (Sucrose) หรือน้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลที่มีขายทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมของฟรุกโตส (น้ำตาลผลไม[...]

Brix refractometer

Brix refractometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำตาลของสารละลาย อาหาร เครื่องดื่ม ชา กาแฟ การ[...]

แลคโตส (Lactose)

แลคโตสเป็นน้ำตาลธรรมชาติในนมและอาหารที่ทำจากนมอื่นๆ เช่นโยเกิร์ตและไอศกรีม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลอี[...]

เครื่องวัดความหวานผลไม้ (Sweetness of Fruit)

เครื่องวัดความหวานผลไม้สำหรับวัดค่าความหวานและความสุกในผัก ผลไม้ มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบส่อง[...]

ความหวานคือ

ความหวาน (Sweetness) คือรสชาติพื้นฐานที่มักรับรู้กันมากที่สุดเมื่อรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูง รสหวา[...]

Brix คือ

องศา Brix คือหน่วยที่ใช้กันทั่วไปในการวัดค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้หรือของแข็งที่ละลายได้ ใช้เพื่อแสดง[...]

ฟรุกโตส (Fructose)

ฟรุกโตสหรือน้ำตาลผลไม้เป็นน้ำตาลคีโทนิกที่พบได้ในพืชหลายชนิด ซึ่งมักถูกผูกมัดกับกลูโคสเพื่อสร้างไดแซ[...]

ซูโครส (Sucrose)

ซูโครสหรือน้ำตาลทรายเป็นสารประกอบอินทรีย์ ผลึกรสหวานไม่มีสีที่ละลายในน้ำ มีโครงสร้างโมเลกุล (C12H22O[...]

น้ำตาลกลูโคสคืออะไรและการตรวจวัดในอาหาร

กลูโคสมาจากคำภาษากรีกที่แปลว่า "หวาน" เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ได้รับจากอาหารที่คุณบริโภค และร่างกายใช้[...]

กลูโคส (Glucose) คืออะไร

กลูโคส (Glucose) เป็นน้ำตาลธรรมดาที่มีสูตรโมเลกุล C6H12O6 เป็นโมโนแซ็กคาไรด์ที่มีมากที่สุด หมวดย่อยข[...]

รู้จัก CFM CMM คืออะไรและเครื่องมือวัด

CFM (Cubic Feet per Minute) หรือลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการวัดการไหลของอากาศใน ป[...]

เครื่องวัดแรงลม (wind force)

เมื่อพูดถึงลม เราอาจนึกถึงภาพต่างๆ มากมาย ลมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ลมฤดูร้อนที่พัดว่าว จนถึงลมที่เป็นพาย[...]