บริกซ์ (brix) คืออะไรและสำคัญอย่างไร

บริกซ์ (brix)

บริกซ์คือค่าที่บอกคุณว่าประมาณซูโครส (Sucrose) ที่ละลายในน้ำหรือของเหลวมีปริมาณเท่าใด ค่านี้ระบุเป็นองศาบริกซ์ โดยความหมาย 1 %Brix หมายความว่าสารละลายของเหลว 100 กรัมมีน้ำตาล 1 กรัม

ดังนั้นยิ่งค่า Brix สูง สารละลายของเหลวก็จะยิ่งหวาน ซึ่งหมายความว่าค่านี้มีความสำคัญต่อรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย หน่วยนี้สามารถเขียนเป็น % Brix และเขียนย่อเป็น (°Bx) แต่คุณจะวัดค่าบริกซ์นี้ได้อย่างไร

การคิดค้นบริกซ์

Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2341 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413) เป็นนักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวเยอรมัน ผู้คิดค้นความถ่วงจำเพาะของของเหลวและองศา Brix (°Bx) ซึ่งหน่วยนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเขา

เขาได้รับเครดิตในการพัฒนาและขยายตารางความหนาแน่นที่มีอยู่โดยใช้เปอร์เซ็นต์ซูโครสเพื่อให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของสารละลาย และการประดิษฐ์ไฮโดรมิเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณน้ำตาลในสารละลาย

หลักการทำงานบริกซ์

ค่าบริกซ์สัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลาย ดังนั้นจึงสัมพันธ์กับความหนาแน่นของของเหลว ยิ่งปริมาณในน้ำหรือสารละลายมีแร่ธาติหรือน้ำตาลในสารละลายในน้ำสูง ความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นก็จะยิ่งสูงขึ้น

สามารถประเมินค่าบริกซ์ได้โดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัด °Bx อย่างรวดเร็วและโดยตรงในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต

เครื่องวัดทำงานโดยการวัดดัชนีการหักเหของแสงของของเหลว/สารละลายซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของแสงขณะเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน 2 ตัว

ดัชนีหักเหคำนวณโดยใช้สมการ:

ดัชนีหักเห = ความเร็วของแสงในสุญญากาศ/ความเร็วของแสงผ่านสาร

โดยที่ดัชนีการหักเหของแสงในสุญญากาศเท่ากับ 1

ซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากเพื่อให้ได้ค่านั้น เพียงวางตัวอย่างหนึ่งหยดบนปริซึมของเครื่องวัดการหักเหของแสงแล้วอ่านเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเป็นองศา (°Bx)

รุปภาพในทางทฤษฎีการหักเหของแสง

ภาพหลักการทำงานจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย

ชนิดของเครื่องวัดบริกซ์

เครื่องวัดนี้มีสองแบบหลักได้แก่อุปกรณ์ออปติคัล (ส่องกล้องมองเห็นเป็นสเกล) กับแบบดิจิตอล แม้ว่าทั้งสองประเภทจะทำงานโดยใช้หลักการเดียวกัน

แต่การใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยและยังแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยอีกเช่นสำหรับไวน์ แยม หรือเยลลี่ และสำหรับวัดน้ำยาหล่อเย็น

เครื่องวัดบริกซ์แบบออปติคัล

อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอกในการทำงานสามารถอ่านค่า Brix ได้โดยการหยดตัวอย่างสารละลายลงในปริซึมแล้วปิดฝา จากนั้นถืออุปกรณ์ในแนวตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อมองผ่านเลนส์และดูสเกลภายใน

การอ่านค่า Brix คือจุดที่พื้นที่สว่างและมืดมาบรรจบกันบนมาตราส่วนดังรูป

วิดิโอแนะนำการใช้งานแบบออปติคัล

เครื่องวัดบริกซ์แบบดิจิตอล

ทำการวัดค่า Brix โดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลโดยแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลอ่านค่าได้ง่ายและแม่นยำ แต่มีหลักการทำงานเหมือนกับชนิดส่องกล้องแต่ใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอด LED

อุปกรณ์จะกำหนดค่าการหักเหของแสงที่เป็นตัวเลขตามมาตราส่วน Brix และแสดงสิ่งนี้บนหน้าจอ LCD ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที

วิดิโอแนะนำการใช้งานแบบดิจิตอล

HI96801

เครื่องวัดบริกซ์คุณภาพสูง

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดความหวานในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ให้ความแม่นยำ สินค้าคุณภาพ หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate

มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบดิจิตอลและแบบออปติคัล มีหลายแบรนด์ให้เลือกญี่ปุ่น USA และจีน

Brix Refractometer

บทความที่เกี่ยวข้อง