เครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดความดังเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียง (SPL) หรือความดังของเสียงอะคูสติก ซึ่งเป็นความเข้มของคลื่นเสียงในสภาพแวดล้อมที่กำหนด บางครั้งก็เรียกว่าเดซิเบลมิเตอร์ เนื่องจากการวัดระดับความดันเสียงจะแสดงเป็นเดซิเบล (dB)

ออกแบบมาเพื่อวัดระดับเสียงในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน ตอบสนองต่อเสียงในลักษณะเดียวกับหูของมนุษย์โดยประมาณ และให้การวัดระดับความดันเสียงในหน่วยเดซิเบล (Decibel เขียนย่อ dB) ตามมาตรฐาน IEC 61672 & ANSI S1.4

  • Class/Type 1: เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด
  • Class/Type 2: มีความแม่นยำน้อยกว่า Class 1 แต่ก็เหมาะสำหรับการตรวจสอบเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมเสียงรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรม มีราคาไม่แพง

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดเสียงดัง Sound Calibrator

เครื่องวัดความดังเสียง

เครื่องวัดความดังเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียง (SPL) หรือความดังของเสียงอะคูสติก ซึ่งเป็นความเข้มของคลื่นเสียงในสภาพแวดล้อมที่กำหนด บางครั้งก็เรียกว่าเดซิเบลมิเตอร์ เนื่องจากการวัดระดับความดันเสียงจะแสดงเป็นเดซิเบล (dB)

ออกแบบมาเพื่อวัดระดับเสียงในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน ตอบสนองต่อเสียงในลักษณะเดียวกับหูของมนุษย์โดยประมาณ และให้การวัดระดับความดันเสียงในหน่วยเดซิเบล (Decibel เขียนย่อ dB) ตามมาตรฐาน IEC 61672 & ANSI S1.4

  • Class/Type 1: เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด
  • Class/Type 2: มีความแม่นยำน้อยกว่า Class 1 แต่ก็เหมาะสำหรับการตรวจสอบเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมและการควบคุมเสียงรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรม มีราคาไม่แพง

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดเสียงดัง Sound Calibrator

เครื่องวัดระดับเสียงใช้เพื่อวัดและจัดการเสียงจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรบนถนนและทางรถไฟ และงานก่อสร้าง ด้วยการเพิ่มสถานการณ์ในเมืองทั่วไป เช่น คอนเสิร์ต สวนพักผ่อน และเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม แหล่งที่มาของเสียงและคุณลักษณะที่แตกต่างกันมากมาย ก่อให้เกิดความท้าทายที่หลากหลายสำหรับมืออาชีพที่ประเมินสิ่งเหล่านี้

หลักการทำงาน

เครื่องวัดประกอบด้วยไมโครโฟน พรีแอมพลิฟายเออร์ การประมวลผลสัญญาณ และจอแสดงผล ไมโครโฟนจะแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เทียบเท่ากัน ไมโครโฟนชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องวัดระดับเสียงคือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ ซึ่งรวมความแม่นยำเข้ากับความเสถียรและความน่าเชื่อถือ

สัญญาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยไมโครโฟนอยู่ในระดับต่ำมาก ดังนั้นจึงทำให้มีกำลังแรงขึ้นโดยพรีแอมพลิฟายเออร์ก่อนที่จะประมวลผลโดยโปรเซสเซอร์หลัก การประมวลผลสัญญาณรวมถึงการใช้การถ่วงน้ำหนักความถี่และเวลากับสัญญาณตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากล เช่น IEC 61672 – 1

กฎหมายเสียงดังกี่เดซิเบล

ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับเช่นในที่พักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรมและเสียงดังจากการจราจร มีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป ระดับหรือขีดจำกัดของเสียงที่อนุญาตมักถูกกำหนดโดยข้อบังคับของประเทศ

เสียงดังในที่พักอาศัย

1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

  • ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ dB (A)
  • ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ dB (A)

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากลมีความสำคัญเนื่องจากใช้โดยตรงหรือเพราะเป็นแรงบันดาลใจหรืออ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ มีสองหน่วยงานหลักระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) เกี่ยวข้องกับวิธีการเป็นหลักเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำหนดขั้นตอนเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ International Electrotechnical Commission (IEC) เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นเข้ากันได้และสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำหรือข้อมูลครั้งใหญ่

IEC 61672

IEC 61672 Electroacoustics เครื่องวัดระดับเสียง เป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันที่เครื่องวัดระดับเสียงควรเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทันสมัยที่สุด

ISO 1996 การประเมินเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อม

ISO 1996 “อะคูสติกคำอธิบายและการวัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม” เป็นมาตรฐานกลางในการประเมินเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม โดยทำหน้าที่เป็นงานอ้างอิงในหัวข้อนี้ และมักอ้างถึงโดยมาตรฐานและข้อบังคับระดับภูมิภาค

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID