เครื่องวัดเสียงมาตรฐาน ANSI S1.4 และ IEC61672 เพื่อความแม่นยำ

เครื่องวัดเสียงมาตรฐาน ANSI S1.4 และ IEC61672

เครื่องวัดเสียงหรือที่เรียกว่า Sound level meter (SLM) ใช้สำหรับวัดเสียง โดยทั่วไปจะเป็นแบบมือถือพร้อมไมโครโฟน ประเภทไมโครโฟนที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องวัดระดับเสียงคือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ ซึ่งรวมความแม่นยำเข้ากับความเสถียรและความน่าเชื่อถือ ไมโครโฟนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่เกิดจากคลื่นเสียง

หลักการทำงานเบื้องต้นคือไมโครโฟนจะแปลงความดันเสียง (หน่วยปาสกาล, Pa) จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (หน่วยโวลต์, V) ในขณะที่อธิบายเสียงในแง่ของความดันเสียง โดยปกติจะใช้การแปลงลอการิทึมและระบุระดับความดันเสียงในหน่วยเดซิเบล (dB) แทน โดย 0 dB SPL เท่ากับ 20 ไมโครปาสกาล

มาตรฐาน ANSI S1.4 และ IEC61672

มาตรฐาน ANSI S1.4

American National Standards Institute (ANSI) ระบุเครื่องวัดเสียงเป็นสามประเภทที่แตกต่างกัน 0, 1 และ 2 มาตรฐาน ANSI เหล่านี้ตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของประสิทธิภาพและความแม่นยำตามความแม่นยำสามระดับ: Type 0, 1 และ 2

 • Type 0 ใช้ในห้องปฏิบัติการ
 • TYpe 1 ใช้สำหรับความแม่นยำ การวัดในภาคสนาม
 • Type 2 ใช้สำหรับการวัดทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การใช้เครื่องวัดเสียง ANSI Type 2 ถือว่ามีความแม่นยำ ±2 dBA ในขณะที่เครื่องมือ Type 1 มีความแม่นยำ ±1 dBA เครื่องวัด Type 2 เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของ OSHA สำหรับการวัดเสียงรบกวนและมักจะเพียงพอสำหรับการสำรวจเสียงรบกวนตามวัตถุประสงค์ทั่วไป

มาตรฐาน IEC61672

IEC 61672 Electroacoustics เป็นมาตรฐานสากลปัจจุบันที่เครื่องวัดควรเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทันสมัยที่สุด ระบุเครื่องมือวัดเสียง 3 ชนิด

มาตรฐานเผยแพร่ในสามส่วน:

 • ส่วนที่ 1: ข้อมูลจำเพาะ ระบุประสิทธิภาพและการทำงานของเครื่องวัดสำหรับวัดเสียง class 1 และ class 2
 • ส่วนที่ 2: การทดสอบการประเมินรูปแบบ ให้รายละเอียดของการทดสอบที่จำเป็นในการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะที่จำเป็นทั้งหมดที่กำหนดใน IEC 61672-1 ใช้โดยห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือตรงตามคำกล่าวอ้างของผู้ผลิต
 • ส่วนที่ 3: การทดสอบเป็นระยะ อธิบายขั้นตอนสำหรับการทดสอบเป็นระยะของเครื่องวัดระดับเสียงที่เป็นไปตามข้อกำหนด class 1 หรือ class 2 ของ IEC 61672-1:2002
 • เครื่องวัด Class 1 (หรือ Type 1) ใช้สำหรับการประเมินระดับความแม่นยำ มักใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือกรณีที่ต้องการความแม่นยำสูง
 • เครื่องวัด Class 2 (หรือ Type 2) มีความซับซ้อนน้อยกว่า โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการประเมินระดับเสียงในสถานการณ์อุตสาหกรรม การศึกษา การค้า หรือที่อยู่อาศัย

ความแม่นยำสอบเทียบ (Certification of Calibration)

เครื่องวัดเดซิเบล (Decibel) รุ่นแนะนำ

สามารถวัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงพยบาลและถนน ฯลฯ

 1. ย่านวัดที่ 30dBA~130dBA
 2. ความถูกต้อง ± 1.5 dB
 3. ความละเอียด 0.1dB
 4. IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
เครื่องวัดเสียงมาตรฐาน