Buffer Solution

สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายประเภทหนึ่งที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH เมื่อมีการเติมสารที่เป็นกรดหรือด่างในปริมาณเล็กน้อย บัฟเฟอร์ทำหน้าที่เพื่อทำให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ที่เติมลงไปเป็นกลางตามลำดับ จึงรักษาค่า pH ที่ค่อนข้างคงที่ได้

สารละลายบัฟเฟอร์มีความสำคัญในกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และอุตสาหกรรมจำนวนมาก และถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น เลือดในร่างกายมนุษย์ การหมัก และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

และนิยมใช้เป็นสารละลายค่า pH คงที่สำหรับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH meter และยังมีน้ำยา EC TDS หรือ ORP ที่มีความแม่นยำสูง นี้ให้ค่าบัฟเฟอร์ pH ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

pH Buffer น้ำยา EC/TDS Buffer Sachets Buffer ORP Buffer Solution STD Buffer

Buffer Solution

สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายประเภทหนึ่งที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH เมื่อมีการเติมสารที่เป็นกรดหรือด่างในปริมาณเล็กน้อย บัฟเฟอร์ทำหน้าที่เพื่อทำให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ที่เติมลงไปเป็นกลางตามลำดับ จึงรักษาค่า pH ที่ค่อนข้างคงที่ได้

สารละลายบัฟเฟอร์มีความสำคัญในกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และอุตสาหกรรมจำนวนมาก และถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น เลือดในร่างกายมนุษย์ การหมัก และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

และนิยมใช้เป็นสารละลายค่า pH คงที่สำหรับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH meter และยังมีน้ำยา EC TDS หรือ ORP ที่มีความแม่นยำสูง นี้ให้ค่าบัฟเฟอร์ pH ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

pH Buffer น้ำยา EC/TDS Buffer ORP Buffer Solution Sachets Buffer STD Buffer

บัฟเฟอร์คือสารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH ทำให้ค่า pH ของสารละลายค่อนข้างคงที่ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการและ/หรือปฏิกิริยาที่ต้องการช่วง pH ที่เฉพาะเจาะจงและมีเสถียรภาพ

สารละลายบัฟเฟอร์มีช่วง pH และความจุในการทำงาน ซึ่งกำหนดปริมาณกรด/เบสที่สามารถทำให้เป็นกลางได้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง pH และปริมาณที่จะเปลี่ยนแปลง

สารละลาย Buffer

สารละลายนี้เรียกอีกอย่างว่าบัฟเฟอร์ pH สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH จากเบสเข้มข้นหรือกรด ช่วยให้ pH อยู่ที่ระดับคงที่เนื่องจากสมดุลย์ สิ่งเหล่านี้ใช้ในการใช้งานหลายอย่าง

การประยุกต์ใช้งาน

มีประโยชน์หลายประการ โดยปฏิกิริยาเคมีหลายอย่างต้องการค่า pH คงที่ การใช้งานหลายอย่างรวมถึง การวิเคราะห์ทางเคมี สอบเทียบเครื่องวัด pH Meter การหมักผลิตภัณฑ์

ph buffer

ประโยชน์

ข้อดีที่สำคัญของบัฟเฟอร์คือช่วยรักษาค่า pH ให้คงที่และเพิ่มความสามารถในการละลายของสาร มีบทบาทสำคัญในงานโครมาโตกราฟี เนื่องจากการคงอยู่ของโมเลกุลที่แตกตัวเป็นไอออนได้นั้นไวอย่างยิ่งต่อ pH ในกรณีดังกล่าวค่า pH สามารถควบคุมได้โดยการเพิ่มสารละลาย Buffer

  • ช่วยรักษาความสามารถในการละลายของสารรักษาโรคในผลิตภัณฑ์ยา
  • ช่วยเพิ่มความเสถียรของผลิตภัณฑ์โดยที่สารออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับ pH
  • ไม่เป็นพิษต่อเซลล์และยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์
  • โดยการใช้สารละลายนี้การเริ่มออกฤทธิ์ของรูปแบบขนาดยาจะเพิ่มขึ้น
  • ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางชีวภาพ
  • เนื่องจากค่า pH คงที่มีความแม่นยำ เช่น pH 07.00, 04.00 และ 10.01 จึงใช้เพื่อสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ (เครื่องวัดค่า pH)

สารละลายนี้จำเป็นสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดค่าพีเอชเป็นประจำเพื่อให้ช่วงการวัดค่า pH ที่ถูกต้องของกรดหรือเบส สารละลายที่เตรียมไว้พร้อมแล้วใช้ช่วยขจัดความเสี่ยงด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการปนเปื้อนของการผสมเอง

นักวิจัยสามารถเลือกสารละลายบ่งชี้ที่ถูกต้องสำหรับการทดสอบใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับสารละลายแบบซองช่วยให้ห้องปฏิบัติการเก็บสารได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับผลกระทบ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID