เครื่องวัดแมงกานีสในน้ำ

แมงกานีส (Manganese) เป็นโลหะที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ แมงกานีสที่มีความเข้มข้นสูงในน้ำสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในท่อ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดแมงกานีสในน้ำ

แมงกานีส (Manganese) เป็นโลหะที่พบได้บ่อยที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ แมงกานีสที่มีความเข้มข้นสูงในน้ำสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในท่อ  สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th


แมงกานีสเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในหินและดิน และอาจมีอยู่ด้วยเนื่องจากแหล่งมลพิษใต้ดิน ไม่ค่อยพบแมงกานีสในน้ำประปามักพบในน้ำที่มีธาตุเหล็ก แต่หายากกว่าธาตุเหล็ก ในทางเคมีถือได้ว่าเป็นญาติสนิทของธาตุเหล็ก เนื่องจากเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกับธาตุเหล็ก

เมื่อแมงกานีสอยู่ในน้ำในระดับความเข้มข้นต่ำจะทำให้เกิดคราบที่น่ารังเกียจกับทุกสิ่งที่สัมผัส และเกิดตะกอนสะสมในท่อและน้ำประปาอาจมีตะกอนสีดำและความขุ่นเนื่องจากแมงกานีสตกตะกอน เมื่อซักผ้าในน้ำที่มีแมงกานีส จะเกิดคราบสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำอันเนื่องมาจากการเกิดออกซิเดชันของแมงกานีส

แมงกานีสทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

แมงกานีสสามารถบริโภคได้จากอาหารและในน้ำดื่มของเรา แมงกานีสไม่ซึมผ่านผิวหนังและไม่เข้าไปในอากาศ การได้รับแมงกานีสในปริมาณสูงมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่คล้ายกับโรคพาร์กินสัน

เนื่องจากแมงกานีสที่ละลายออกซิไดซ์ได้ช้ากว่าเหล็ก โดยทั่วไปแล้วจึงยากกว่าที่จะกำจัดออกจากน้ำ โลหะแมงกานีสที่เป็นองค์ประกอบบริสุทธิ์มีสีเทาแต่งแต้มด้วยสีชมพู เปราะ และแข็งกว่าเหล็กซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน โลหะบริสุทธิ์ไม่พบในธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ทางเคมีนี้พบได้ในสารประกอบหลายชนิด

แมงกานีสมีอยู่บ่อยที่สุดในรูปของแมงกานีสไอออน (Mn++) ในน้ำ เกลือของแมงกานีสมักจะละลายได้ในกรดมากกว่าในน้ำอัลคาไลน์ ด้วยวิธีนี้จะคล้ายกับเหล็ก แมงกานัสไอออนมักจะถูกนำเข้าสู่น้ำผ่านความสามารถในการละลายของแมงกานัสไบคาร์บอเนต

ตารางมาตรฐานแมงกานีสในน้ำสำหรับประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการละเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป
- เหล็ก (Fe)ไม่เกิน 0.5 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.3 มก./ล
- แมงกานีส (Mn)ไม่เกิน 0.3 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- ทองแดง (Cu)ไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 1.0 มก./ล
- สังกะสี (Zn)ไม่เกิน 3.0 มก./ลไม่เกิน 5.0 มก./ลไม่เกิน 3.0 มก./ล
- อะลูมิเนียม (Al)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ
- ตะกั่ว (Pb)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- โครเมียม (Cr)ไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ล
- แคดเมียม (Cd)ไม่เกิน 0.003 มก./ลไม่เกิน 0.005 มก./ลไม่เกิน 0.003 มก./ล
- สารหนู (As)ไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ปรอท (Hg)ไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.002 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล
- ซีลิเนียม (Se)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.01 มก./ลไม่เกิน 0.01 มก./ล
- ไซยาไนด์ (CN-)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.1 มก./ลไม่เกิน 0.07 มก./ล
- แบเรียม (Ba)ไม่กำหนดไม่เกิน 1.0 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- เงิน (Ag)ไม่กำหนดไม่เกิน 0.05 มก./ลไม่กำหนด