เครื่องวัดความเปรี้ยว (Acidity Meter)

เครื่องวัดความเปรี้ยวของผลไม้หรือที่เรียกว่า Acidity meter คือเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณกรดของผลไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเปรี้ยวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพทางรสสัมผัสของผลไม้

โดยทั่วไปความเปรี้ยวในผลไม้มีสาเหตุหลักมาจากการมีกรดมาลิก (Malic acid) และกรดซิตริก (Citric acids) ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์หลักที่พบในผลไม้ส่วนใหญ่

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นให้เลือกซื้อสำหรับด้านวิทยาศาสตร์ อาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน และมีบริการออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO17025 บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics  Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความเปรี้ยว

เครื่องวัดความเปรี้ยวของผลไม้หรือที่เรียกว่า Acidity meter คือเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณกรดของผลไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเปรี้ยวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพทางรสสัมผัสของผลไม้

โดยทั่วไปความเปรี้ยวในผลไม้มีสาเหตุหลักมาจากการมีกรดมาลิก (Malic acid) และกรดซิตริก (Citric acids) ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์หลักที่พบในผลไม้ส่วนใหญ่

สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿45,000.00.Current price is: ฿39,000.00.
Original price was: ฿75,000.00.Current price is: ฿65,000.00.

ความแตกต่างความเปรี้ยว VS กรด-ด่าง pH

Acidity เป็นการวัดปริมาณกรดอินทรีย์หลักที่มีอยู่ในตัวอย่างเช่น น้ำผลไม้ นม ไวน์ วัดด้วยการไตรเตรท ด้วยด่าง (NaOH) โดยผลการไตเตรทบอกปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีอยู่หลักในตัวอย่างเช่นในไวน์ มีกรด tartaric เป็นหลัก ส่วนในผลไม้จะมีกรดมาลิก (Malic acid) และกรดซิตริก (Citric acids) การวัดค่า Acidity มีหน่วยวัดเป็น % (g/100g หรือ g/100 mL) เป็นต้น

ในส่วนค่า pH เป็นส่วนกลับของลอการึทึม (logarithm) ของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) เป็นกรัมต่อสารละลายหนึ่งลิตร โดยค่า pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยค่า pH มีค่า 7 หมายความว่ามีความเป็นกลาง (natural pH) pH มีค่าต่ำกว่า 7 แสดงความเป็นกรด (acidic pH) pH มีค่าสูงกว่า 7 แสดงความเป็นเบส (alkaline pH)

ความจำเป็นในการวัดความเปรี้ยวของผลไม้

ความเปรี้ยวของผลไม้ (Acidity) เป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาความสุกของผลไม้ การสุกของผลไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการพิจารณาว่าผลไม้จะเก็บรักษาได้ดีเพียงใดและจะมีรสชาติอย่างไร

สำหรับผลไม้บางชนิด มาตรฐานคุณภาพของรัฐบาล (ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดที่สามารถไทเทรตได้หรืออัตราส่วนของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (°บริกซ์) ต่อความเป็นกรดที่สามารถไทเทรตได้) มีไว้เพื่อปกป้องผู้บริโภค โดยปกติผลไม้สุกจะมีอัตราส่วนน้ำตาลต่อกรดต่ำ เมื่อเทียบกับผลไม้โตเต็มที่ซึ่งมีอัตราส่วนน้ำตาลต่อกรดสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID