เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งความขุ่นอาจมาจากสารแขวนลอยซึ่งอาจเป็นตะกอนดินและ/หรือสารอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งความขุ่นอาจมาจากสารแขวนลอยซึ่งอาจเป็นตะกอนดินและ/หรือสารอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th


ความขุ่นคือความมัวของน้ำซึ่งเป็นผลมาจากอนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดต่างกัน ซึ่งมักจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เมื่อจำนวนอนุภาคเพิ่มขึ้น ความขุ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เครื่องวัดสมัยใหม่และวิธีการทำงาน

มาตรฐานแรกที่ใช้สำหรับการวัดค่าความขุ่นที่เปรียบเทียบกันได้คือ Formazine และยังคงเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ฟอร์มาซีนและฟอร์มาซีนเจือจางคือความสามารถในการทำซ้ำของการวัดความขุ่น หน่วยวัดความขุ่นในปัจจุบันทั้งหมดอ้างอิงตามมาตรฐานฟอร์มาซีน

หน่วยวัดความขุ่นที่กำหนด

  • Nephelometric Turbidity Unit (NTU): NTU หมายความว่าเครื่องมือกำลังวัดแสงที่กระจัดกระจายจากตัวอย่างที่มุม 90 องศาจากแสงที่ตกกระทบ NTU: เป็นหน่วยวัดความขุ่นมาตรฐาน เทียบเท่ากับ FTU
  • หน่วยวัดความขุ่นของฟอร์มาซีน (FTU): FTU กลายเป็นหน่วยการวัดที่กำหนดไว้หลังจากยอมรับฟอร์มาซีนเป็นมาตรฐานอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับความขุ่น FTU และหน่วยวัดใดๆ ที่ได้มาจากหรือ FTU อ้างอิงนั้นไม่ได้ระบุว่าเครื่องมือวัดความขุ่นวัดตัวอย่างอย่างไร
  • Formazine nephelometric unit (FNU) FNU หมายความว่าเครื่องมือกำลังวัดแสงที่กระจัดกระจายจากตัวอย่างที่มุม 90 องศาจากแสงที่ตกกระทบ โดยทั่วไป FNU คือหน่วยวัดที่ใช้เมื่ออ้างอิงวิธีการวัดค่าความขุ่น ISO 7027 (ยุโรป)
  • Formazine attenuation unit (FAU) หมายถึงเครื่องมือที่วัดการลดลงของแสงที่ส่องผ่านตัวอย่างที่มุม 180 องศากับแสงที่ตกกระทบ

ตารางมาตรฐานความขุ่นของน้ำในประเทศไทย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID