ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside micrometer)

ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่อท่อ ออกแบบมามีลักษณะเหมือนปากกาเพื่อการวัดที่แม่นยำมาก มีสินค้าหลากหลายย่านการวัดตั้งแต่ 5-100 mm สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside micrometer)

ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่อท่อ ออกแบบมามีลักษณะเหมือนปากกาเพื่อการวัดที่แม่นยำมาก มีสินค้าหลากหลายย่านการวัดตั้งแต่ 5-100 mm สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


ไมโครมิเตอร์วัดภายในมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบดิจิทัลให้เลือก โดยทั้งคู่ใช้กลไกการของสกรูเพื่อแสดงค่าที่อ่านได้อย่างแม่นยำ ไมโครมิเตอร์มาตรฐานสามารถอ่านได้โดยการตรวจสอบเครื่องหมายบนกระบอกและปลอกของไมโครมิเตอร์ แบบดิจิตอลทำงานในลักษณะเดียวกับไมโครมิเตอร์มาตรฐานแต่จะมีการอ่านข้อมูลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะของไมโครมิเตอร์ภายในคือความสามารถไม่เพียงแต่วัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและระยะทางอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและระยะทางที่ใหญ่มากได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ไมโครมิเตอร์ภายในจึงอาจพบได้หลายขนาด

ประเภทของไมโครมิเตอร์วัดใน

สามารแบ่งประเภทได้เป็น 2 ประเภทได้แก่:

  1. ชนิดอนาล็อกการอ่านค่าต้องมีประสบการณ์
  2. ชนิดดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลค

ความละเอียดและช่วงการวัด

สำหรับไมโครมิเตอร์แบบอนาล็อกขนาดเล็กที่สุดที่สามารถวัดได้คือ 0.01 มม. และสำหรับแบบดิจิทัลคือ 0 001 มม. (1um) ช่วงของไมโครมิเตอร์ภายใน ผู้ผลิตได้จำแนกขนาดโดยมีให้เลือกตั้งแต่ 50 มม. ถึง 200 มม. ขึ้นอยู่กับความต้องการ

ช่วงการวัดของ Inside micrometer:

  1. 5 มม. ถึง 30 มม.
  2. 50 มม. ถึง 75 มม.
  3. 75 มม. ถึง 100 มม.
  4. 100 มม. ถึง 125 มม.
  5. 125 มม. ถึง 150 มม.
  6. 150 มม. ถึง 175 มม.
  7. 175 มม. ถึง 200 มม.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID