เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วของอากาศ ก๊าซ โดยการวัดการสูญเสียความร้อนภายใน เหมาะสำหรับวัดในลมที่ความเร็วต่ำ มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วของอากาศ ก๊าซ โดยการวัดการสูญเสียความร้อนภายใน เหมาะสำหรับวัดในลมที่ความเร็วต่ำ มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


เครื่องวัดแบบ Hotwire จะทำงานโดยคำนวณความเร็วลมเนื่องจากการสูญเสียความร้อนของเส้นลวดในขณะที่เซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งในกระแสลมที่จะทำการวัด

ใช้หลักการที่ว่าผลกระทบของลมจะส่งผลต่อความเย็นที่ลวด เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire กำหนดอัตราการระบายความร้อนด้วยกระแสคงที่หรือวิธีอุณหภูมิคงที่

หลักการทำงาน

หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องวัดนี้คือเมื่อวางลวดความร้อนที่เกิดขึ้นด้วยการจ่ายไฟฟ้าไว้ในภายในกระแสก๊าซ อากาศ หลังจากนั้นความร้อนจะถูกย้ายจากลวดเส้นเล็กไปสู่อากาศ ก๊าซ เพื่อลดระดับอุณหภูมิของลวด ด้วยเหตุนี้ ค่าความต้านทานของเส้นลวดจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในความต้านทานของลวดทำให้เราวัดอัตราการไหลของของเหลวได้

การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

เหมาะที่สุดสำหรับการวัดพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมค่อนข้างคงที่และความเร็วลมต่ำเช่นการวัดภายในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และตรวจสอบระบบ HVAC เครื่องดูดควัน และระบบไอเสีย

การประยุกต์ใช้เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน

  • ในโรงงานปุ๋ยเคมี จะใช้เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนเพื่อวัดก๊าซแอมโมเนีย
  • ในโรงงานแบตเตอรี่ ใช้สำหรับวัดการไหลของก๊าซต่างๆ ในระบบสุ่มตัวอย่าง พัดลมดูดอากาศ
  • ใช้ในอุตสาหกรรมโลหการเพื่อควบคุมและวัดก๊าซเตาให้ความร้อน
  • ใช้ในโรงงานรีดเพื่อควบคุมออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และก๊าซอื่นๆ ในการบำบัดก๊าซ
  • การวัดก๊าซต่างๆ ในหม้อไอน้ำและระบบเสริม
  • ใช้สำหรับวัดถังเติมอากาศภายในวิธีการบำบัดน้ำเสีย
  • ในระบบระบายอากาศสำหรับการประมวลผลอากาศบริสุทธิ์

ดังนั้นนี่คือภาพรวมของการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire ถูกใช้เพื่อวัดความเร็วการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง แต่ยังต้องการการดูแลอย่างมากในการจัดเตรียมโพรบ การสอบเทียบ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID