pH meter

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย หรือเรียกอีกอย่างว่า pH มีสินค้าหลากหลายให้เลือกได้แก่แบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้งานภาคสนาม  ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

แบ่งตามชนิด

แบบปากกาพกพาสะดวก แบบตั้งโต๊ะแม่นยำสูง สำหรับงานภาคสนาม แบบ pH Controller

pH meter

สินค้าหลากหลายให้เลือกได้แก่แบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบใช้งานภาคสนาม  ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


ทำความเข้าใจใน pH Meter

ค่าพีเอชหรือ pH คือการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย โดยค่า pH ให้ค่าในระดับจาก 0 ถึง 14 โดยที่ 7 มีความเป็นกลาง พีเอชน้อยกว่า 7 เป็นกรดและมากกว่า 7 เป็นด่าง (หรือเบส) ยิ่งค่าพีเอชเข้าใกล้ 0 มากขึ้นการสารละลายก็จะยิ่งเป็นกรดและยิ่งค่าพีเอชขยับไปที่ 14 สารละลายก็จะยิ่งเป็นด่างมากขึ้นเ

ค่า pH มักจะปรากฎในระดับสีกราฟิกดังที่แสดงด้านล่าง:

เมื่อพูดถึงน้ำค่า pH จะสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออนที่มีประจุบวก [H +] และไฮดรอกซิลไอออนที่มีประจุลบ [OH-]

  • เมื่อน้ำมีความเข้มข้นเท่ากันของ H + ions และ OH- ions จะถูกกล่าวว่าเป็นกลาง (pH = 7)
  • เมื่อน้ำมีความเข้มข้นของ H + ไอออนมากขึ้นจะถูกกล่าวว่าเป็นกรด (pH <7)
  • เมื่อสารละลายมีความเข้มข้นของ OH- มากกว่าจะกล่าวว่าเป็นด่าง (pH> 7)

หลักการทำงาน (Working principle)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายหรือที่เรียกว่าค่า pH เครื่องวัดพีเอชจะวัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างหัววัด pH และหัววัดอ้างอิง หรืออธิบายอย่างเข้าใจง่ายคือการวัดแรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความเป็นกรดหรือ pH ของสารละลาย

เครื่องวัดนี้ถูกใช้ในการใช้งานหลายอย่างตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพสินค้า

ชนิดของ pH meter ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องวัด pH แบบตั้งโต๊ะ: เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดและด่างของตัวอย่างของเหลวหรือกึ่งของแข็งในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้งานในน้ำเสีย น้ำดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม การทดสอบสารเคมีและยา

เครื่องวัด pH แบบปากกา: ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ง่าย มีขนาดเล็กพกพาสะดวก มีความสะดวกสบายในราคาต่ำสุด เครื่องวัดปากกาเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สระว่ายน้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฯลฯ

เครื่องวัด pH แบบมือถือแบบพกพา: พร้อมตัวประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่าย ทนทานเหมาะกับงานภาคสนามและแม่นยำเทียบเท่ากับแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการศึกษา การเกษตรและพืชสวน การวิเคราะห์น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID