ค่า pH ของน้ำคืออะไร และความจำเป็นในการวัด

ค่า pH ของน้ำ

น้ำบริสุทธิ์มีค่า pH เท่ากับ 7 ซึ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของมาตราส่วน pH สำหรับมาตรฐานค่า pH ของน้ำในประเทศไทยกำหนดไว้ที่ระหว่าง pH 6.5 ถึง 8.5

ค่า pH ของน้ำแตกต่างกันไปทั่วโลกขึ้นอยู่กับรูปแบบสภาพอากาศ กิจกรรมของมนุษย์ และกระบวนการทางธรรมชาติ น้ำที่มีค่า pH ต่ำหรือสูงมากอาจเป็นสัญญาณของมลพิษทางเคมีหรือโลหะหนัก

น้ำที่ไม่ตกอยู่ในช่วง pH “ปลอดภัย” ที่ 6.5 ถึง 8.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นด่าง ไม่จำเป็นต้องไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม น้ำที่มีความเป็นด่างมากอาจมีกลิ่นหรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์

มาตรฐานค่าพีเอช pH สำหรับน้ำในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล

pH ส่งผลต่อน้ำอย่างไร

pH มีบทบาทสำคัญในคุณสมบัติของของเหลวที่มีน้ำ ตัวอย่างเช่นค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำบ่งบอกถึงน้ำมีองค์ประกอบบางอย่างในนั้นเช่นแร่ธาตุและโลหะ

หากน้ำเป็นกรดมีแน้วโน้มว่ามีโลหะหนักและเป็นพิษมาก อีกทั้งค่า pH เป็นสัญญาณของสารปนเปื้อนอื่นๆ หรือชีวิตของแบคทีเรียในของเหลว

ตัวอย่างเช่นน้ำกระด้างเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุจำนวนมาก แร่ธาตุเหล่านี้ทำให้น้ำมีความเป็นด่างมาก ขณะที่น้ำไหลผ่านท่อและเครื่องมือเครื่องใช้เช่นเครื่องล้างจานหรือฝักบัว แร่ธาตุเหล่านี้จะเกาะติดทั้งท่อและตัวอื่นๆ ทำให้เกิดการสะสมของตะกรัน

การสะสมของแร่ธาตุอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ กับน้ำในบ้าน เช่นทำให้ผงซักฟอกและสบู่มีประสิทธิภาพน้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การลดแรงดันน้ำหรือแม้กระทั่งการอุดตัน

ในทางกลับกัน น้ำที่มีค่า pH ต่ำ (เป็นกรด) อาจกัดกร่อนท่อโลหะและแยกไอออนของโลหะลงไปในน้ำ ทำให้เป็นอันตรายต่อการดื่มหรือใช้ในบ้าน

วิธีการทดสอบ pH

ห้องปฏิบัติการมักใช้เครื่องวัดค่า pH เพื่อการวัดอย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ที่จะประมาณค่า pH คร่าวๆ โดยใช้กระดาษลิตมัส กระดาษลิตมัสมีจำหน่ายทั่วไป

กระดาษลิตมัสเป็นแถบกระดาษที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสกับของเหลวที่เป็นน้ำ การเปลี่ยนแปลงของสีสามารถให้ค่า pH ของของเหลวโดยประมาณคร่าวๆ

HI2002

เครื่องมือวัดพีเอช

สำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำ มีสินค้าหลายรุ่นหลายชนิดให้เลือก สำหรับการวัดน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ พริกแกง และดิน หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

pH meter รุ่นแนะนำ

การตรวจสอบ TDS และ pH ในน้ำ

จากตารางด้านบน นอกเหนือจากค่า pH ของน้ำดื่มแล้วการตรวจสอบระดับ TDS (หากคุณยังไม่ทราบว่า TDS คืออะไร แนะนำให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “ค่า TDS คือ“) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ เมื่อแหล่งน้ำมีระดับ TDS สูงหรือ pH ต่ำ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอื่นๆ อยู่ในน้ำ

ทั้ง TDS และ pH นั้นง่ายต่อการวัดเช่นกันและหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับน้ำเช่นมลพิษ โอกาสที่ทั้ง TDS และระดับ pH จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจึงเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับน้ำ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การตรวจสอบระดับ TDS และ pH จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่ว่าหากเปลี่ยนแปลง จะสามารถดำเนินการได้ทันที

เครื่องมือวัด TDS

สำหรับการวัดคุณภาพน้ำ ให้ความแม่นยำ มีสินค้าหลายรุ่นหลายชนิดให้เลือก แบบปกกา แบบพกพาและแบบตั้งโต๊ะ หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TDS meter รุ่นแนะนำ