มาโนมิเตอร์

เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานอุตสาหกรรมหลายประเภท อุปกรณ์นี้สามารถใช้วัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างจุดสองจุดในท่อหรือสามารถใช้เพื่อกำหนดความแตกต่างของแรงดันระหว่างท่อสองท่อ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

แบ่งตามชนิด

เครื่องวัดความดันลมรุ่นแนะนำ

มาโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงที่ใช้ในการวัดความดัน ซึ่งเป็นแรงที่กระทำโดยก๊าซหรือของเหลวต่อพื้นที่ผิวอันเนื่องมาจากผลกระทบของน้ำหนักของก๊าซหรือของเหลวนั้นจากแรงโน้มถ่วง ขึ้นอยู่กับประเภทและวิธีการกำหนดค่า

มาโนมิเตอร์สามารถตั้งค่าให้วัดค่าความดันต่างๆ ได้ ชนิดทั่วไปที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีคือแบบที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ใช้ในการวัดและติดตามความดันโลหิตของผู้ป่วยที่เรียกว่าเครื่องวัดความดันโลหิต

การใช้งานมานอมิเตอร์

สามารถใช้เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและความผิดปกติในระบบปรับอากาศ การใช้งานอื่นๆ ได้แก่การบำรุงรักษาระบบ HVAC การตรวจสอบแรงดันแก๊สในระบบท่อและคอมเพรสเซอร์ การวัดการไหลของของเหลวเป็นต้น

การใช้งานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ได้แก่:

  • การวัดการไหลของของไหล
  • การบำรุงรักษาระบบ HVAC
  • การวัดแรงดันวาล์วแก๊สเตาสำหรับที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์

มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล

แบบดิจิตอลเป็นเครื่องวัดสมัยใหม่และปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการใช้งานในการวัดที่หลากหลาย เมื่อเทียบกับมาโนมิเตอร์แบบอนาล็อกรุ่นดิจิตอลเซ็นเซอร์จะแปลงเป็นค่าของพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตรวจจับและปรับเทียบเป็นค่าการอ่านค่าความดันได้

แบบดิจิตอลมีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่ายในการใช้งาน และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตลาดเกิดพายุ ข้อดีบางประการของการใช้มานอมิเตอร์แบบดิจิตอล ได้แก่:

  • สามารถใช้มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอลเพื่อวัดความดันได้ทุกที่
  • ไม่พึ่งพาของเหลวที่ไม่ใช่ตัวชี้วัด
  • สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์และตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  • น้ำหนักเบาและพกพาได้
  • จอแสดงผลและค่าต่างๆ อ่านได้ง่าย
  • โปรแกรมซอฟต์แวร์
  • ความแม่นยำและความแม่นยำระดับสูง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID