pH meter ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

pH meter แบบทศนิยม 3 ตำแหน่งคือเครื่องวัดพีเอช (pH) ประเภทหนึ่งที่สามารถวัดและแสดงค่าในทศนิยมสามตำแหน่ง หมายความว่าสามารถแสดงค่าเช่น 6.501 หรือ 8.321 ได้ ความแม่นยำและความแม่นยำระดับนี้สูงกว่าเครื่องวัดค่า pH แบบ 2 ทศนิยม

ใช้เทคโนโลยี pH Electrode เซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของค่าพีเอช (pH) ได้ ถูกใช้ในการใช้งานที่สำคัญมากเช่น ในเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยทางการแพทย์ หรือในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องการการวัดที่แม่นยำมาก

อย่างไรก็ตามเครื่องวัดค่า pH แบบทศนิยม 3 ตำแหน่งอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ การบันทึกข้อมูลขั้นสูง หรือความสามารถในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

pH meter ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง (Certificate of Calibration) ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

pH meter ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

pH meter แบบทศนิยม 3 ตำแหน่งคือเครื่องวัดพีเอช (pH) ประเภทหนึ่งที่สามารถวัดและแสดงค่าในทศนิยมสามตำแหน่ง หมายความว่าสามารถแสดงค่าเช่น 6.501 หรือ 8.321 ได้ ความแม่นยำและความแม่นยำระดับนี้สูงกว่าเครื่องวัดค่า pH แบบ 2 ทศนิยม

pH meter ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ด้วยเทคโนโลยี pH Electrode เซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของค่าพีเอช (pH) ได้ ถูกใช้ในการใช้งานที่สำคัญมากเช่น ในเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยทางการแพทย์ หรือในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องการการวัดที่แม่นยำมาก

หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง (Certificate of Calibration) ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


บทความทีเกี่ยวข้อง

ความแตกต่าง Water activity aW และ Moisture content

แอคติวิตีของน้ำ (aw) และปริมาณความชื้นมีความสัมพันธ์กัน แต่มีแนวคิดที่แตกต่างกันในสาขาวิทยาศาสตร์การ[...]

Water activity คือ

จุลินทรีย์จะไม่เติบโตหากระดับ aW ต่ำกว่า 0.90 สำหรับแบคทีเรียก่อโรคส่วนใหญ่ และ 0.70 สำหรับเชื้อราที[...]

แอคติวิตีของน้ำ aW

แอคติวิตีของน้ำ (aW Water activity) หมายถึงปริมาณน้ำอิสระที่มีอยู่ในอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของจุลิน[...]

aW คือ

คำว่า "aW" ย่อมาจาก "แอคติวิตีของน้ำ (Water activity)" ซึ่งค่า aW คือการวัดปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในสาร[...]

น้ำมันทอดใช้ได้กี่ครั้งและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันที่ใช้ทอด

การทอดเป็นวิธีการดั้งเดิมในการเตรียมอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหารทั่วโลก เมื่อทอดในครั้งต่อไป น้ำมันท[...]

Total polar material คืออะไร

คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำมันบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและต่อสุขภาพของผู้บริโภค Total po[...]

ค่าโพลาร์ในน้ำมัน Total Polar Material (TPM)

คุณภาพของน้ำมันในการปรุงหรือทอดอาหารไม่ได้จำกัดเพียงองค์ประกอบของกรดไขมันที่มีอยู่ในนั้นเท่านั้น แต่[...]

สารโพลาร์คือในน้ำมันทอดอาหาร

คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำมันซึ่งใช้ในการทอดหรือปรุงอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและสำคัญต่อ[...]

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID