เครื่องวัดคลอรีนรวม

เครื่องวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine) เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้วัดปริมาณคลอรีนที่มีอยู่ในตัวอย่างน้ำซึ่งนิยมใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในน้ำ

เครื่องวัดคลอรีนรวม

สามารถใช้เครื่องมือวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine) เพื่อวัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และคลอรีนผสม (Combined Chlorine) ซึ่งเป็นคลอรีนสองรูปแบบหลักที่พบในน้ำ ซึ่งคลอรีนรวมหมายถึงคลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำและไม่สามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อได้อีกต่อไป

หน่วยการวัดแสดงความเข้มข้นของคลอรีนในตัวอย่าง โดยปกติจะมีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) นิยมใช้ในโรงบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ และการใช้งานอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบและรักษาระดับ Chlorine ในน้ำเพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องวัดคลอรีนรวม

เครื่องมือวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine) เพื่อวัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และคลอรีนผสม (Combined Chlorine) ซึ่งเป็นคลอรีนสองรูปแบบหลักที่พบในน้ำ ซึ่งคลอรีนรวมหมายถึงคลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำและไม่สามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อได้อีกต่อไป

การวัดคลอรีนรวม Total Chlorine เป็นความจำเป็นในการตรวจวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


คลอรีนเป็นองค์ประกอบทางเคมีมาตรฐานที่มักใช้ในการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้คนทั่วโลก เหตุผลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสำคัญต่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียผ่านปฏิกิริยาเคมีได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลสระว่ายน้ำหรือทำงานในโรงบำบัดน้ำ การใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้น้ำปราศจากสิ่งสกปรก

เมื่อเติมคลอรีนลงในน้ำในสระโดยตรง จะสลายตัวเป็นสารเคมี เช่น ไฮโปคลอไรท์ไอออนและกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆ คุณควรทราบความแตกต่างระหว่าง Free Chlorine และ Total Chlorine เนื่องจากแต่ละชนิดทำงานแตกต่างกันเมื่ออยู่ในน้ำ

เนื่องจากคลอรีนสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ การใช้งานเบื้องต้นจึงเกี่ยวข้องกับการใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำและสำหรับการบำบัดน้ำดื่ม อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น สิ่งทอและสี เภสัชภัณฑ์

ประโยชน์ของคลอรีน

คลอรีนมีประโยชน์ที่โดดเด่นบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ โดยหลักๆ แล้วคือมีความแรงและมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ

  • แม้ว่าน้ำยาทำความสะอาดบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็มีราคาไม่แพงนัก
  • ยังใช้งานง่ายและไม่เป็นอันตรายเหมือนน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ
  • ให้การปกป้องยาวนานจากการปนเปื้อนซ้ำ ซึ่งไม่สามารถทำได้กับน้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ เสมอไป
  • ปัญหาเดียวของการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อ ได้แก่ ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าในน้ำขุ่นและกลิ่นแรง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID