เครื่องวัดความดัน (Manometer)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและระบุความดันในท่อ (แก๊ส น้ำ หรือของเหลว) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม HVAC เมื่อทำการวัดแรงดันสถิตหรือแรงดันแก๊ส ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความดัน (Manometer)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและระบุความดันในท่อ (แก๊ส น้ำ หรือของเหลว) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม HVAC เมื่อทำการวัดแรงดันสถิตหรือแรงดันแก๊ส ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องมือนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการวัดความดันของกระบวนการที่สัมพันธ์กับบรรยากาศหรือกระบวนการอื่นๆ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานที่สำคัญบางประการสำหรับมาโนมิเตอร์มีดังต่อไปนี้:

สำหรับความดันอากาศ

เครื่องวัดแบบดิจิตอลใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในกระบวนการต่างๆ สามารถใช้กับท่อ pitot เพื่อกำหนดอัตราการไหลของอากาศในท่อได้ ก่อนใช้งานสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศและดูสเปคของเครื่องวัดว่าทนต่ออุณหภูมิได้หรือไม่

สำหรับแรงดันแก๊ส

วิศวกรเครื่องทำความร้อนและหม้อไอน้ำใช้ เครื่องวัดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบแรงดันแก๊สในระบบท่อ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่ใช้สำหรับแรงดันแก๊สได้รับการรับรองจาก ATEX เนื่องจากการรับรองนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย

สำหรับแรงดันน้ำ

บางรุ่นวัดแรงดันน้ำ รุ่นที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับของเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือ ในทำนองเดียวกัน หากของเหลวมีสารเคมีหรือสารที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ คุณควรตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากใช้มาโนมิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ แรงดันเกินในมาโนมิเตอร์อาจทำให้การอ่านค่าในภายหลังผิดพลาดเนื่องจากการโก่งตัวของไดอะแฟรมภายในหรือการแตก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID