เครื่องวัดความเค็มแบบส่องกล้อง

Salinity refractometer เครื่องวัดนี้ทำงานโดยใช้การหักเหของแสง ให้การวัดค่าที่แม่นยำ มีสินค้าหลายรุ่นสามารถวัดความเค็มในหน่วย ppt และเปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับตรวจวัดในอาหาร น้ำทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก หลายรุ่นมาพร้อมเอกสารสอบเทียบ Certificate of Calibration

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความเค็มแบบส่องกล้อง

Salinity refractometer ให้การวัดค่าที่แม่นยำ มีสินค้าหลายรุ่นสามารถวัดความเค็มในหน่วย ppt และเปอร์เซ็นต์ เหมาะสำหรับตรวจวัดในอาหาร น้ำทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก หลายรุ่นมาพร้อมเอกสารสอบเทียบ Certificate of Calibration

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


เครื่องวัดนี้ทำงานด้วยหลักการหักเหของแสงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัดสิ่งที่เรียกว่าดัชนีการหักเหของแสง วัดขอบเขตการหักเหของแสงของสารโปร่งใสในสถานะของเหลวหรือของแข็ง การวัดผลที่ได้สามารถใช้ทำสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์มาก รวมไปถึง:

  • ระบุตัวอย่างของเหลว
  • วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของตัวอย่าง
  • กำหนดความเข้มข้นของสารที่ละลายในตัวอย่าง

เหตุผลที่ใช้ในงานต่างๆ เช่นนี้ก็เพราะว่าตัวอย่างของคุณมีความแตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างอาจเป็นเบียร์หรือไวน์ ซึ่งเครื่องวัดการหักเหของแสง Brix จะมีประโยชน์ อาจเป็นน้ำผักสูตรใหม่ที่แบรนด์ของคุณสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องวัดการหักเหของแสง NaCl เพื่อวัดปริมาณเกลือ

เครื่องวัดเหมาะสำหรับการใช้งาน:

  • ความเค็ม: บางครั้งเรียกว่า 'เครื่องวัดการหักเหของน้ำทะเล' และใช้ในการวัดโซเดียมคลอไรด์ในสารละลาย (เช่น ใช้สำหรับวัดและรักษาระดับน้ำเค็มในตู้ปลา)
  • น้ำหล่อเย็น: มักใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักร เครื่องวัดการหักเหของแสงหล่อเย็นจะวัดความเข้มข้นของสารหล่อเย็นเพื่อวัดปริมาณสารหล่อเย็นเข้มข้นที่เติมลงในตัวอย่าง และเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของเอทิลีนไกลคอลและโพรพิลีนไกลคอลในสารหล่อเย็น
  • ทางคลินิก: ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ ความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมาและโปรตีนในซีรัม ตัวอย่างเช่น ใช้เพื่อทดสอบการปลอมแปลงตัวอย่างยาในปัสสาวะ
  • เครื่องวัดการหักเหของแสงอัญมณี: หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในห้องปฏิบัติการอัญมณี ซึ่งระบุดัชนีการหักเหของแสงของอัญมณีเพื่อช่วยระบุ
  • ความถ่วงจำเพาะ: วัดความหนาแน่นของของเหลวที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำ (ซึ่งมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1)
  • Brix: ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องวัดการหักเหของแสง Brix จะวัดเปอร์เซ็นต์ของซูโครส (น้ำตาล) ในสารละลาย ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้ใหม่ที่คุณผลิต หรือในไวน์

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID