น้ำยามาตรฐาน Conductivity

สารละลายค่าคอนดักติวิตี้สำหรับห้องปฏิบัติการ ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

น้ำยามาตรฐาน Conductivity

สารละลายค่าคอนดักติวิตี้สำหรับห้องปฏิบัติการ ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


ตัวเลือกมาตรฐานการสอบเทียบแบบผสมพร้อมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตาม NIST มีจำหน่ายในรูแบบขวดหรือซองปิดผนึก 20 มล. เพื่อป้องกันแสงและอากาศ

มาตรฐานการนำไฟฟ้าคุณภาพระดับพรีเมียมที่เตรียมโดยเทียบกับสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของ NIST

  • 84 uS/cm at 25°C
  • 1413 uS/cm at 25°C
  • 12.88 mS/cm at 25°C
  • 111.8 mS/cm at 25°C

แผนภูมิอุณหภูมิของค่า µS/cm จริงที่อุณหภูมิต่างๆ พิมพ์บนแต่ละขวด ขวดสุญญากาศพร้อมซีลป้องกันการงัดแงะเพื่อคุณภาพ

กำหนดมาตรฐานด้วยเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าที่สอบเทียบด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์ NIST 2202 SRM (วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน) ในน้ำปราศจากไอออนสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO 3696/BS3978

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID