เครื่องวัดค่า AW (Water Activity)

แอคติวิตีของน้ำจะถูกวัดในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องวัด Water activity เครื่องนี้จะวัดความดันไอของน้ำที่อยู่รอบๆ อาหาร และหารด้วยความดันไอของน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้ได้ค่าระหว่าง 0.0 – 1.0

ค่า aW จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1.0 โดยน้ำบริสุทธิ์มีค่า 1.00 ซึ่งหมายถึงความดันไอของน้ำเหนือตัวอย่างหารด้วยความดันไอของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งเรามีน้ำที่ไม่ถูกกักขังมากเท่าใด โอกาสที่จุลินทรีย์จะเน่าเสียก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับการวัดน้ำอิสระ (Water activity) โดยน้ำอิสระคือน้ำที่ไม่เกาะติดกับส่วนผสมสามารถถูกใช้โดยจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดค่า AW (Water Activity)

แอคติวิตีของน้ำจะถูกวัดในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องวัด Water activity เครื่องนี้จะวัดความดันไอของน้ำที่อยู่รอบๆ อาหาร และหารด้วยความดันไอของน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้ได้ค่าระหว่าง 0.0 – 1.0

ค่า aW จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1.0 โดยน้ำบริสุทธิ์มีค่า 1.00 ซึ่งหมายถึงความดันไอของน้ำเหนือตัวอย่างหารด้วยความดันไอของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งเรามีน้ำที่ไม่ถูกกักขังมากเท่าใด โอกาสที่จุลินทรีย์จะเน่าเสียก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับการวัดน้ำอิสระ (Water activity) โดยน้ำอิสระคือน้ำที่ไม่เกาะติดกับส่วนผสมสามารถถูกใช้โดยจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Water activity (ค่า aw) และการวัด

จากความรู้แบบดั้งเดิมเกี่ยวกับปริมาณความชื้นและวิธีการวัดโดยใช้วิธีการยอดนิยมต่างๆ รวมถึงการสูญเสียในการทำให้แห้ง การไทเทรตแบบ Karl Fischer และวิธีอื่นๆ โดยโดยทั่วไปจะแสดงเป็น % หรือส่วนต่อล้าน (PPM)

ค่า aw (Water activity)

ค่า aw คือปริมาณน้ำที่ไม่ได้เกาะติดกับส่วนผสมของวัสดุ หรืออาหาร โดยน้ำนี้สามารถใช้โดยจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารได้ กิจกรรมทางน้ำคือความดันไอ การวัดความร้อนของน้ำที่แสดงเป็นความดันไอของน้ำในตัวอย่างหารด้วยแรงดันไอของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิที่กำหนด

ความสำคัญของ Water activity

Water activity (aw) เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษา ความปลอดภัย เนื้อสัมผัส รสและกลิ่น ตัวอย่างเช่นแบคทีเรียไม่เติบโตในอาหารที่มี aw ที่ต่ำกว่า 0.9 และเชื้อราส่วนใหญ่หยุดเติบโตที่ที่ต่ำกว่า 0.80 aw

การวัดนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจุลินทรีย์ชนิดใดจะเป็นแหล่งการเน่าเสียได้ นอกจากอิทธิพลของการเน่าเสียของจุลินทรีย์แล้ว ยังส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์และวิตามินในอาหารอีกด้วย ยังส่งผลต่อสี รส และกลิ่นอีกด้วย

ระบบการวัด

มีระบบการวัด aW พื้นฐาน 3 ระบบเหล่านี้คือ Resistive Electrolytic Hygrometers (REH), Capacitance Hygrometers และ Dew Point Hygrometers (บางครั้งเรียกว่า Chilled Mirror)

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID