กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัส (Litmus paper) เป็น-กระดาษวัดค่า pH ชนิดหนึ่งที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือด่างของของเหลวหรือสารละลาย กระดาษมักจะทำจากสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากไลเคนและมีสีต่างๆ กันสำหรับช่วงค่า pH ที่แตกต่างกัน ทดสอบค่า pH ของของเหลวต่างๆ รวมถึงน้ำ ดิน และสารละลายในห้องปฏิบัติการ มักใช้ในวิชาเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ใช้เพื่อประเมินว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือด่าง (ค่า pH) ในเบื้องต้นใช้งานง่าย มีหลายย่านการวัดให้เลือก พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) ราคาถูก

สินค้าหลายรุ่นให้เลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัส (Litmus paper) เป็น-กระดาษวัดค่า pH ชนิดหนึ่งที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือด่างของของเหลวหรือสารละลาย กระดาษมักจะทำจากสีย้อมธรรมชาติที่สกัดจากไลเคนและมีสีต่างๆ กันสำหรับช่วงค่า pH ที่แตกต่างกัน ทดสอบค่า pH ของของเหลวต่างๆ รวมถึงน้ำ ดิน และสารละลายในห้องปฏิบัติการ มักใช้ในวิชาเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อื่นๆ

ใช้เพื่อประเมินว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือด่าง (ค่า pH) ในเบื้องต้นใช้งานง่าย มีหลายย่านการวัดให้เลือก พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis (COA) ราคาถูก

สินค้าหลายรุ่นให้เลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

Original price was: ฿1,300.00.Current price is: ฿1,000.00.
Original price was: ฿2,160.00.Current price is: ฿1,800.00.

กรดและเบส

กรดและเบสสามารถกำหนดได้หลายวิธีโดยใช้พารามิเตอร์ที่ต่างกัน นักเคมีในศตวรรษที่ 19 มีการกำหนดกรดและเบสตามไอออนที่ให้กำเนิดในสารละลายที่เป็นน้ำ กรดคือสารประกอบที่ให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) เมื่อละลายในน้ำ และเบสจะให้กำเนิดไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เมื่อละลายในน้ำตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคลอริก (HCl) แยกตัวในน้ำเพื่อสร้างไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-) เบส เช่น แอมโมเนีย (NH3) จะแตกตัวในน้ำเพื่อให้ได้แอมโมเนียมไอออน (NH4+) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) กล่าวง่ายๆ ว่ากรดโดยทั่วไปมีรสเปรี้ยว เช่น น้ำมะนาว และเบสจะรู้สึกลื่นเหมือนสบู่

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตราส่วน pH

pH เป็นค่าที่แสดงความเข้มข้นของไฮโดรเจนในสารละลาย มาตราส่วน pH มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 และเท่ากับลอการิทึมลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน น้ำบริสุทธิ์เป็นกลางและมีค่า pH 7 สารละลายที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะเป็นกรด ในขณะที่สารละลายที่มีค่า pH สูงกว่า 7 จะเป็นด่างหรือเป็นด่าง น้ำมะนาวและกรดในกระเพาะอาหารมีค่า pH ประมาณ 2 กาแฟมีค่า pH ประมาณ 5 เลือดมีความเป็นด่างเล็กน้อย โดยมีค่า pH ใกล้เคียงกับ 7.4 น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน สารฟอกขาวและแอมโมเนียมีค่า pH ประมาณ 9 และ 12 ตามลำดับ

แถบทดสอบ pH ทำงานอย่างไร

แถบทดสอบ pH คือแถบกระดาษทดสอบที่คุณสามารถวัดค่า pH ของของเหลวได้ สารในกระดาษทำให้กระดาษมีความเป็นกรดต่างกัน มาตราส่วน pH อย่างเป็นทางการอยู่ระหว่าง 0 ถึง 6 โดยที่ 0 เป็นกรดมากและ 6 เป็นด่างมาก แถบทดสอบ pH บางแถบสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 6 แต่ก็มีแถบทดสอบ pH ที่สามารถวัดได้เฉพาะกรดหรือสารที่เป็นด่างเท่านั้น

วิธีใช้แถบวัดค่า pH

จุ่มแถบทดสอบ pH ลงในของเหลวที่คุณต้องการควบคุมเป็นเวลาสองวินาที จากนั้นรอสิบวินาที เนื่องจากแถบสัมผัสกับสารที่เป็นกรดหรือด่าง แถบจึงเปลี่ยนสี ยิ่งผ้ามีความเป็นกรดมาก แถบก็จะยิ่งกลายเป็นสีแดง และยิ่งผ้าเป็นด่าง แถบก็จะยิ่งเป็นสีน้ำเงินมากขึ้น เมื่อใช้สเกลตัวบ่งชี้ที่มีสีต่างกันบนกล่อง คุณจะระบุได้ว่าของเหลวที่คุณวัดมีกรดหรือด่างแค่ไหน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID