เครื่องวัดไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics meter)

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างของคุณในฐานะผู้ปลูกผักไฮโดรคือการตรวจสอบค่า pH และปริมาณธาตุอาหารในดินและสารละลายธาตุอาหารของคุณ หากระดับ pH อยู่นอกช่วง อาจทำให้เกิดปัญหามากมาย หากสารอาหารมีความเข้มข้นหรืออ่อนเกินไป พืชสามารถพัฒนาข้อบกพร่องหรือความเป็นพิษได้  ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

2 in 1 วัด EC และ TDS 3 in 1 วัด pH EC TDS เครื่องวัด pH meter

เครื่องวัดไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics meter)

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างของคุณในฐานะผู้ปลูกผักไฮโดรคือการตรวจสอบค่า pH และปริมาณธาตุอาหารในดิน EC หากระดับ pH อยู่นอกช่วง อาจทำให้เกิดปัญหามากมาย  ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

2 in 1 (EC และ TDS) 3 in 1 (pH EC TDS) เครื่องวัด pH meter

Hydroponics เป็นคำที่มาจากภาษากรีกซึ่งประกอบด้วยคำสองคำ: 'hydro' หมายถึงน้ำและ 'ponos' หมายถึงแรงงาน เป็นวิธีการผลิตพืชผลที่พืชปลูกโดยไม่ใช้ดิน และธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช จะถูกส่งผ่านสารละลายธาตุอาหารเหลว รากพืชอาจรองรับหรือไม่ก็ได้โดยสารตั้งต้นเทียมเช่นเพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลต์ ขนหิน ดินเหนียว ขุยมะพร้าว เส้นใยไม้ หรือส่วนผสมของพื้นผิว เช่น เพอร์ไลต์และขุยมะพร้าว

การจัดการสารอาหาร

การจัดการธาตุอาหารเป็นวิธีการใช้ธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปรับปรุงผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในการปลูกพืชไร้ดินการจัดการสารอาหารเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่ง ความเข้มข้นของเกลือทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง และอัตราส่วนความเข้มข้นของธาตุอาหารเป็นลักษณะสำคัญ 4 ประการที่เน้นการจัดการธาตุอาหารในการเพาะเลี้ยงแบบไม่ใช้ดิน

ระดับ pH และ EC สำหรับการปลูกผักไร้ดิน

ระดับ pH และ EC ในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นสิ่งสำคัญ แต่มักมองข้ามในแง่มุมของการเติบโต แม้ว่าพืชจะมีระดับ pH และ EC ที่เหมาะสมที่สุดต่างกัน แต่พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในช่วง pH ที่เป็นกรดเล็กน้อยระหว่าง 5.5 ถึง 6.0 และมีค่า EC (ค่าการนำไฟฟ้า) อยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 เพื่อเพิ่มสารอาหารในสารละลายของคุณให้ได้มากที่สุด เราแนะนำให้ทำการทดสอบ pH & EC เป็นประจำ และปรับระดับตามความจำเป็น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID