เครื่องวัดความกระด้างรวม

ความกระด้างรวม (Total hardness) คือการวัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำตัวอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยทั่วไปคือ Mg2+ และ Ca+ ความกระด้างรวมสูงอาจส่งผลให้เกิดความขุ่นผิดปกติและการเกิดตะกรัน และก่อปัญหาร้ายแรงในทางอุตสาหกรรม

สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

ความกระด้างรวม (Total hardness) Magnesium Hardness Calcium Hardness ชุดทดสอบค่าความกระด้าง

เครื่องวัดความกระด้างรวม

ความกระด้างรวม (Total hardness) คือการวัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำตัวอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยทั่วไปคือ Mg2+ และ Ca+

สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th


แหล่งน้ำในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแร่ธาตุเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียม เหล็ก และทองแดง ความกระด้างรวมจะวัดความเข้มข้นรวมของแร่ธาตุที่ละลายน้ำเหล่านี้โดยเฉพาะแคลเซียม

น้ำกระด้างไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม น้ำที่มีความกระด้างสูงอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการตรวจสอบความกระด้างของน้ำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงในส่วนประกอบต่างๆ เช่นหอหล่อเย็น หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหรือใช้ในกระบวนการผลิตน้ำ

ความกระด้างรวมสูงอาจส่งผลให้เกิดความขุ่นผิดปกติและการเกิดตะกรัน อย่างไรก็ตาม ระดับความกระด้างที่ต่ำเกินไปอาจทำให้น้ำกัดกร่อนและก้าวร้าวมากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการจัดการน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความกระด้างรวมอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดกร่อน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID