เครื่องวัดความกระด้างรวม

ความกระด้างรวม (Total hardness) คือการวัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำตัวอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยทั่วไปคือ Mg2+ และ Ca+ ความกระด้างรวมสูงอาจส่งผลให้เกิดความขุ่นผิดปกติและการเกิดตะกรัน และก่อปัญหาร้ายแรงในทางอุตสาหกรรม

เครื่องวัดคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความกระด้างรวม

ความกระด้างรวม (Total hardness) คือการวัดปริมาณแร่ธาตุในน้ำตัวอย่างซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยทั่วไปคือ Mg2+ และ Ca+ 

เครื่องวัดคุณภาพสูง หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.

แหล่งน้ำในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแร่ธาตุเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียม เหล็ก และทองแดง ความกระด้างรวมจะวัดความเข้มข้นรวมของแร่ธาตุที่ละลายน้ำเหล่านี้โดยเฉพาะแคลเซียม

น้ำกระด้างไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม น้ำที่มีความกระด้างสูงอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการตรวจสอบความกระด้างของน้ำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงในส่วนประกอบต่างๆ เช่นหอหล่อเย็น หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีหรือใช้ในกระบวนการผลิตน้ำ

ความกระด้างรวมสูงอาจส่งผลให้เกิดความขุ่นผิดปกติและการเกิดตะกรัน อย่างไรก็ตาม ระดับความกระด้างที่ต่ำเกินไปอาจทำให้น้ำกัดกร่อนและก้าวร้าวมากขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการจัดการน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความกระด้างรวมอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดกร่อน

ความกระด้างรวม (Total hardness) คือการวัดแคลเซียมและแมกนีเซียม และแสดงเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต CaCo3 ร่างกายของเราต้องการทั้ง Ca และ Mg เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ในบางประเทศมีการสนับสนุนระดับแคลเซียมขั้นต่ำ

บ่อยครั้งช่างเทคนิคมีความกังวลหลักเกี่ยวกับระดับความกระด้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการสะสมของตะกรันบนท่อและท่อระบายน้ำทำให้ประสิทธิภาพลดลง หากน้ำกระด้างเกินไปความสามารถในการซักของสบู่และสารซักฟอกหลายชนิดจะลดลงด้วย รวมทั้งส่งผลต่อรสชาติของน้ำด้วย

วิธีวัดความกระด้างของน้ำ

สาเหตุมาจากน้ำประกอบด้วยสารประกอบของแคลเซียม แมกนีเซียม และแร่ธาตุอื่นๆ เราใช้เครื่องมือหรือชุดทดสอบเพื่อวัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ตารางมาตรฐานความกระด้างในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล

 

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID