pH meter ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เครื่องวัดค่า pH meter แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นเครื่องวัดที่สามารถวัดและแสดงค่า pH เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถแสดงค่าเช่น 6.50 หรือ 8.32 ได้ ความแม่นยำและความแม่นยำระดับนี้สูงกว่าเครื่องวัดแบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดแบบทศนิยม 2 ตำแหน่งจะใช้ pH Electrode โพรบเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในค่า pH ได้ เครื่องวัดประเภทนี้มักใช้ในการใช้งานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นในการผลิตยาหรือเซมิคอนดักเตอร์ หรือในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องการการวัดที่แม่นยำอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลายให้เลือกได้แก่แบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานภาคสนาม  หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

pH meter ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เครื่องวัดค่า pH meter แบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นเครื่องวัดที่สามารถวัดและแสดงค่า pH เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถแสดงค่าเช่น 6.50 หรือ 8.32 ได้ ความแม่นยำและความแม่นยำระดับนี้สูงกว่าเครื่องวัดแบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดแบบทศนิยม 2 ตำแหน่งจะใช้ pH Electrode โพรบเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในค่า pH ได้ เครื่องวัดประเภทนี้มักใช้ในการใช้งานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นในการผลิตยาหรือเซมิคอนดักเตอร์ หรือในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องการการวัดที่แม่นยำอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลายให้เลือกได้แก่แบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานภาคสนาม  หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


ในแง่ของการทำงาน เครื่องวัดค่า pH แบบทศนิยม 2 ตำแหน่งจะทำงานในลักษณะเดียวกับเครื่องวัดค่า pH แบบทศนิยม 1 ตำแหน่ง โพรบเซ็นเซอร์ถูกใส่เข้าไปในของเหลวที่จะตรวจวัดกิจกรรมไฮโดรเจนไอออนจะถูกแปลงเป็นค่า pH ซึ่งจะแสดงบนมาตรวัดหรือหน่วยแสดงผล อย่างไรก็ตาม

เครื่องวัดแบบทศนิยม 2 ตำแหน่งอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ การบันทึกข้อมูลขั้นสูง หรือความสามารถในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ความแม่นยำยังขึ้นอยู่กับการสอบเทียบและศึกษาข้อควรระวังในการใช้ pH meter อีกด้วย สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดถูกต้อง

บทความน่ารู้

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID