ORP Meter

ORP ย่อมาจาก "Oxidation-Reduction Potential" และเครื่องวัด ORP Meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดสำหรับวัดในสารละลาย

ORP มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ (mV) และใช้เพื่อระบุกำลังออกซิไดซ์หรือกำลังรีดิวซ์ในสารละลาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ORP คือการวัดความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ในสารละลายเช่นคลอรีนในน้ำ ซึ่งสามารถใช้กำหนดประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดน้ำหรือการมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

orp meter

เครื่องวัด ORP meter ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำเสียและน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

ORP Meter

ORP ย่อมาจาก "Oxidation-Reduction Potential" และเครื่องวัด ORP Meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดสำหรับวัดในสารละลาย

ORP มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลต์ (mV) และใช้เพื่อระบุกำลังออกซิไดซ์หรือกำลังรีดิวซ์ในสารละลาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ORP คือการวัดความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ในสารละลายเช่นคลอรีนในน้ำ ซึ่งสามารถใช้กำหนดประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดน้ำหรือการมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

orp meter

เครื่องวัด ORP meter ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบำบัดน้ำเสียและน้ำเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿21,360.00.Current price is: ฿19,950.00.
Original price was: ฿30,000.00.Current price is: ฿25,000.00.

ORP (Oxidation-reduction potential)

โออาร์พี ORP (Oxidation-reduction potential) คือคำที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปอาหาร ORP ย่อมาจาก Oxidation-reduction potential หมายถึงศักยภาพในการออกซิเดชั่น เป็นการวัดความสะอาดของน้ำและความสามารถในการแยกสารปนเปื้อนออก โดยทั่วไปมีช่วงการวัด –2,000 ถึง + 2,000 และหน่วยเป็น “mV” (มิลลิโวลต์)

โออาร์พีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทดสอบน้ำเพราะบ่งบอกว่าน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือปนเปื้อนนั้นมีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติการเกิดออกซิเดชัน ดังนั้นการวัดแนวโน้มของชนิดสารเคมีเพื่อรับอิเล็กตรอน (ตัวออกซิไดส์) และให้อิเล็กตรอน (ตัวรีดิวซ์) กล่าวอย่างง่ายๆ

เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค การรีไซเคิลหรือสัมผัสกับผิวหนังของเรา น้ำที่ได้รับการบำบัดสารฆ่าเชื้อจะมีค่า ORP สูงกว่าปรกติ โดยการตรวจสอบระดับ ORP ด้วยเครื่องวัดเป็นประจำจะสามารถติดตามประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อและปรับแผนการบำบัดน้ำของคุณ

ประโยชน์และความหมายของโออาร์พี

  1. ORP คือชนิดของดัชนีที่แสดงถึงระดับความสามารถในการเกิดออกซิเดชันและการเกิดรีดักชัน หากความสามารถในการรีดักชัน (ต้านอนุมูลอิสระ) มีค่าสูง จะให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) หากความสามารถในการออกซิเดชันมีค่าสูง จะให้ค่า ORP สูงขึ้น (เป็นบวก)
  2. น้ำที่มีประจุบวก (H+) เหมาะสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ORP บวก, pH ต่ำกว่า 7)
  3. น้ำดื่มที่มีอิเลคตรอนประจุลบเหมาะสำหรับบริโภค (ORP ลบ, pH มากกว่า 7)

ความหมายของค่าโออาร์พี

การตรวจสอบโออาร์พีด้วย ORP Meter เป็นวิธีที่ง่ายในการตรวจสอบประสิทธิภาพปริมาณของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในของเหลว ในแง่ทั่วไปสำหรับมนุษย์ ORP ที่สูงขึ้นจะดีกว่าสำหรับด้านภายนอกร่างกายเนืองจากประสิทธิภาพในด้านการฆ่าเชื้อโรค ในขณะ ORP ต่ำ (ค่าเป็นลบ) เป็นที่ต้องการสำหรับการบริโภคเนื่องจากค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ORP เป็นค่าที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ORP ขั้นต่ำสำหรับสระว่ายน้ำและสปาสำหรับการฆ่าเชื้อ (ที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก) เป็น 650 mV แม้ว่ายังไม่ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับ ORP ในน้ำดื่มแต่ค่า -550 mV ถือว่าเป็นแรงเกินไปและไม่แนะนำสำหรับการดื่ม

น้ำส่วนใหญ่มีค่า ORP ที่เป็นบวกดังนั้นจึงออกซิไดซ์ โดยทั่วไปน้ำประปาจะมีค่า ORP จาก +200 ถึง + 600mv น้ำดื่มบรรจุขวดมีแนวโน้มที่จะมีระดับ ORP สูงมากกว่า + 400mv น้ำอัลคาไลน์แตกตัวเป็นไอออนจะแตกต่างกันเพราะมีค่า ORP เป็นลบทำให้ต่อต้านอนุมูลอิสระ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถให้อิเล็กตรอนซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่สร้างความแก่ชราและโรคในร่างกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีดิวซ์คือ

ตามแน[...]

ORP คือ

ORP ([...]

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID