เครื่องวัดคลอรีนอิสระ

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) หมายถึงปริมาณคลอรีนที่ยังไม่ได้รวมกับน้ำ คลอรีนนี้คงอยู่ในน้ำในรูปแบบไอออนเพื่อฆ่าเชื้อโรคสารปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต   ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

Free Chlorine meter Total Chlorine meter ชุดตรวจวัดคลอรีนในน้ำ

เครื่องวัดคลอรีนอิสระ

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) นี้คงอยู่ในน้ำในรูปแบบไอออนเพื่อฆ่าเชื้อโรคสารปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต   ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


คลอรีนเป็นสารเคมีที่ทำงานเพื่อฆ่าสิ่งปนเปื้อนในน้ำในสระของคุณ สิ่งปนเปื้อนรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น แบคทีเรีย เหงื่อ ฉี่ และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ น้ำในสระที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนอย่างเหมาะสมสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่นำไปสู่โรคต่าง ๆ

 

คลอรีนมีสามประเภท: คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) คลอรีนที่รวมกับน้ำ (Combine Chlorine) และคลอรีนรวม (Total Chlorine)

 

คลอรีนอิสระคือปริมาณคลอรีนที่ยังไม่ได้รวมกับน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในน้ำในสระว่ายน้ำ หรือน้ำปะปาของคุณ คลอรีนชนิดนี้เป็นชนิดที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบ เนื่องจากมีหน้าที่ในการฆ่าเชื้อ แนะนำให้รักษาระดับ Free Chlorine ในสระว่ายน้ำระหว่าง 2.0 ถึง 4.0 ส่วนต่อล้าน (ppm)

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID