เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

น้ำกระด้าง (Hard water) มักเป็นผลมาจากความเข้มข้นสูงของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมและแมกนีเซียมปัญหาเกี่ยวกับน้ำกระด้างทำให้เกิดตะกรันในระบบท่อ และเป็นอันตรายหากมีการบริโภค

การตรวจวัดความกระด้างเป็นสิ่งจำเป็น ค่ามาตรฐานในประเทศไทยไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร เครื่องวัดคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบ Certificate of Calibration สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

น้ำกระด้าง (Hard water) มักเป็นผลมาจากความเข้มข้นสูงของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมและแมกนีเซียม มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿2,280.00.Current price is: ฿1,900.00.
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.
Original price was: ฿3,480.00.Current price is: ฿3,126.00.

การวัด

เราสามารถวัดกระด้างในน้ำได้โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ความกระด้างรวมของน้ำ (Total hardness) เป็นผลรวมของความเข้มข้นของโมลาร์ของ Ca2+ และ Mg2+ ในหน่วย mol/L หรือ mmol/L แม้ว่าความกระด้างของน้ำมักจะวัดเฉพาะความเข้มข้นรวมของแคลเซียมและแมกนีเซียม

หน่วยการวัด

ความกระด้างของน้ำมักไม่แสดงเป็นความเข้มข้นของโมลาร์ แต่จะแสดงในหน่วยต่างๆ เช่น องศาความกระด้างทั่วไป (dGH) องศาเยอรมัน (°dH) ส่วนในล้านส่วน (ppm, มก./ลิตร หรือองศาอเมริกัน) เกรนตต่อแกลลอน (gpg), องศาภาษาอังกฤษ (°e, e หรือ °Clark) หรือองศาฝรั่งเศส (°fH, °f หรือ °HF; f ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กเพื่อป้องกันความสับสนกับองศาฟาเรนไฮต์)

หน่วยอื่นๆ แทนมวลที่เท่ากันของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งเมื่อละลายในปริมาตรหนึ่งหน่วยของน้ำบริสุทธิ์ จะส่งผลให้ความเข้มข้นของโมลาร์รวมของ Mg2+ และ Ca2+ เท่ากัน ปัจจัยการแปลงที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่ามวลที่เท่ากันของแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมคาร์บอเนตต่างกัน และใช้หน่วยมวลและปริมาตรต่างกัน หน่วยต่างๆ มีดังนี้

 

สำหรับประเทศไทยใช้หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm)  CaCO3

 

  • เกร็นต่อแกลลอน (gpg) หมายถึงแคลเซียมคาร์บอเนต 1 เม็ด (64.8 มก.) ต่อแกลลอนอเมริกา (3.79 ลิตร) หรือ 17.118 ppm
  • มิลลิโมล/ลิตรจะเท่ากับ 100.09 มก./ลิตร CaCO3 หรือ 40.08 มก./ลิตร Ca2+
  • ระดับความแข็งทั่วไป (dGH หรือ 'ระดับภาษาเยอรมัน (°dH, deutsche Härte))' ถูกกำหนดเป็น CaO 10 มก./ลิตร หรือ 17.848 ppm
  • องศาคลาร์ก (°คลาร์ก) หรือองศาภาษาอังกฤษ (° e หรือ e) ถูกกำหนดให้เป็น CaCO3 หนึ่งเม็ด (64.8 มก.) ต่อน้ำ 1 แกลลอนอิมพีเรียล (4.55 ลิตร) เทียบเท่ากับ 14.254 ppm
  • องศาภาษาฝรั่งเศส (°fH หรือ °f) ถูกกำหนดเป็น CaCO3 10 มก./ลิตร เทียบเท่ากับ 10 ppm

ค่ามาตรฐานความกระด้าง Water hardness ในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID