HI93735-00 น้ำยา Reagents Total hardness LR สำหรับ HI96735

฿2,900.00

HI93735-00 เป็นรีเอเจนต์คุณภาพสูงที่ถูกวัดค่าล่วงหน้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการวัดสีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รีเอเจนต์เหล่านี้เป็นไปตามการปรับตัวของ EPA ที่แนะนำวิธี 130.1 ซึ่งปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมแมกนีเซียมและรีเอเจนต์ทำให้เกิดสีแดงม่วงในตัวอย่าง 

  • ผลลัพธ์จะแสดงเป็น mg / L (ppm) เป็น CaCO3
  • ใช้กับตัวอย่างที่มีช่วงความแข็งที่ 0 ถึง 250 mg / L (ppm)
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์