เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล

เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลขง่ายต่อการอ่านค่าความหวาน หาค่าปริมาณน้ำตาลในหน่วย Brix (° Bx) และ กรัม/100 กรัม สินค้าคุณภาพหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล

เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลขง่ายต่อการอ่านค่าความหวาน หาค่าปริมาณน้ำตาลในหน่วย Brix (° Bx) และ กรัม/100 กรัม ให้ความแม่นยำสูง

สินค้าคุณภาพหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿4,500.00.Current price is: ฿3,000.00.
Original price was: ฿45,000.00.Current price is: ฿39,000.00.

หลักการทำงานเครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล

หลักการทำงานให้นึกถึงวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นที่เรียนกันในสมัยมัธยมปลายในเรื่องการหักเหของแสง

เมื่อแสงเดินทางจากอากาศเข้าสู่ของเหลวในมุมหนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศทางปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการหักเหของแสง แสงจะหักเหมากขึ้นเมื่อเดินทางผ่านของเหลวที่มีสารละลายหรือสารแขวนลอย ดังนั้นการหักเหของแสงสามารถใช้วัดความเข้มข้นของสารละลายได้

เครื่องวัดนี้เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดมุมการหักเหของแสงและสัมพันธ์กับดัชนีการหักเหของแสงที่กำหนดไว้แล้ว (nD)

บริษัท นีโอนิคส์ จำหน่ายรีเฟรกโตมิเตอร์หลายรุ่นรวมถึงมีทั้งแบบพกพาหรือแบบใช้มือถือหรือแบบดิจิทัล นิยมใช้ในการแปรรูปอาหาร การบรรจุกระป๋อง การเลี้ยงผึ้ง การผลิตเบียร์ การผลิตไวน์ การกลั่น เภสัชกรรม การผลิต เครื่องจักรกล ยานยนต์ น้ำมัน ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ

การประยุกต์ใช้งานรีเฟรกโตมิเตอร์

เพื่อวัดเปอร์เซ็นต์ (%) Brix ปริมาณความหวาน (น้ำตาล) Baumé (°Bé) ปริมาณแอลกอฮอล์หรือความถ่วงจำเพาะ (sg) ของของเหลวใสหรือกึ่งโปร่งใส ของเหลว สารแขวนลอย สารผสม การกระจายตัว ความเข้มข้น น้ำพริกและสารเช่นน้ำเกลือหรือน้ำทะเล ผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ไวน์ สุรา นมข้น แยม เยลลี่ น้ำผึ้ง น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม สารป้องกันการแข็งตัว เอทานอล กรดแบตเตอรี่ โพรพิลีนไกลคอล เอทิลีนไกลคอล สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สี แล็คเกอร์และสารเคมี

รีเฟรกโตมิเตอร์ใช้ปริซึมเพื่อวัดปริมาณของแข็งที่ละลายหรือดัชนีการหักเหของแสง (nD) ทุกอย่างตั้งแต่เบียร์และกาแฟไปจนถึงสารหล่อเย็นและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เมื่อต้องการซื้อเครื่องวัดการหักเหของแสง ให้พิจารณาว่าช่วงการวัด ความละเอียด และความแม่นยำ

ในการกำหนดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในสารละลายที่ไม่ธรรมดาหรือผิดปกติ ให้วัดตัวอย่างของเหลวของสารละลายโดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสง บันทึกการอ่าน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าค่าที่อ่านได้คือ 12.9 % Brix ถัดไป ทำตัวอย่างแห้งของสารเดียวกันในตู้ทำแห้งหรือทำการวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ

ชนิดชองเครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวานบริกซ์แบบดิจิตอลจะวัดดัชนีการหักเหของแสงของตัวอย่างเจล ของเหลว หรือของแข็ง เพื่อกำหนดความเข้มข้นของตัวอย่าง เนื่องจากตัวอย่างที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแสงจะหักเหและโค้งงอ ในมุมที่ใหญ่ขึ้น

ทำงานโดยให้แสงตัวอย่างกับปริซึมและวัดมุมของแสงหักเหด้วยเครื่องตรวจจับโฟโตไดโอด ใช้ในการวัดสารหลายชนิดตั้งแต่ความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำองุ่นไปจนถึงความบริสุทธิ์ของตัวทำละลาย และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ และเภสัชกรรม

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิทัลอาจได้รับการออกแบบสำหรับการอ่านตัวอย่างแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ หรือแบบอัตโนมัติทั้งหมด เมื่อเทียบกับเครื่องมืออนาล็อก การควบคุมอุณหภูมิสำหรับช่วงสูงถึง 10 ถึง 120°C ให้ความแม่นยำที่ดีขึ้นโดยการชดเชยการเปลี่ยนแปลงในดัชนีการหักเหของแสงของตัวอย่างที่เกิดจากความร้อนหรือเย็น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID