ST335A Digital Refractometer Sugar Brix Meter 0~35% ความแม่นยำ: ± 0.2% Brix

฿3,000.00

ST335A แบรนด์ Smart Sensor เครื่องวัดระดับความหวานบริกซ์ สำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำตาลในผลไม้ เครื่องดื่ม และผัก สามารถใช้ในการจัดการคุณภาพเครื่องดื่ม ภาคอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผลิตเบียร์และไวน์

  1. ช่วงการวัด 0~35%
  2. ความละเอียด: 0.1% Brix
  3. ความแม่นยำ: ± 0.2% Brix
Line ID
Line ID