ค่า Brix

ค่า Brix

ค่า Brix คือปริมาณน้ำตาลที่ละลายในน้ำ อาหาร หรือผัก ผลไม้มีปริมาณเท่าใด ค่านี้ระบุเป็นองศาบริกซ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพาะปลูกผัก ผลไม้และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องบ่งชี้รสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ในบทความนี้เราจะอธิบายว่าค่า brix หมายถึงอะไรและเครื่องมือใดที่คุณสามารถใช้วัดค่าได้ หน่วยบริกซ์นิยมเขียน %Brix หรือเขียนย่อเป็น (°Bx)

บริกซ์เป็นหน่วยวัดดัชนีการหักเหของแสงเช่นเดียวกับฟาเรนไฮต์หรืออาศาเซลเซียสเป็นการวัดอุณหภูมิ ในกรณีของค่าบริกซ์ จะใช้สารละลายน้ำตาล (ซูโครส) ในการพัฒนามาตราส่วน โดยดัชนีการหักเหของแสงของน้ำบริสุทธิ์ (RI=1.333) ถูกกำหนดอย่างง่ายๆ เป็น “ 0 บริกซ์” โดยได้รับการปรับเทียบเพื่อให้อ่านได้โดยตรงเป็นเปอร์เซ็นต์ซูโครส

ปัจจุบันหน่วยนี้เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อวัดปริมาณน้ำตาลโดยประมาณในผลไม้ ผัก น้ำผลไม้ ไวน์ และน้ำอัดลม นอกจากนี้ยังพบว่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะการเป็นวิธีที่สะดวกในการตรวจสอบความเข้มข้นของสารหล่อเย็นเป็นต้น

การค้นพบค่า Brix

Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2341 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2413) เป็นนักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวเยอรมัน ผู้คิดค้นความถ่วงจำเพาะของของเหลวและองศา Brix (°Bx) ซึ่งหน่วยนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเขา

เขาได้รับเครดิตในการพัฒนาและขยายตารางความหนาแน่นที่มีอยู่โดยใช้เปอร์เซ็นต์ซูโครสเพื่อให้สอดคล้องกับความหนาแน่นของสารละลาย และการประดิษฐ์ไฮโดรมิเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณน้ำตาลในสารละลาย

นิยามของค่า Brix

การวัดบริกซ์ (°Bx) จะวัดปริมาณซูโครสบริสุทธิ์ในตัวอย่าง และเป็นที่นิยมใช้งานที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในกลุ่มเคมีด้วย องศาบริกซ์ แสดงโดยสมการต่อไปนี้:

1 องศา Brix (°Bx) = ซูโครส 1 กรัม / สารละลาย 100 กรัม

ในทางปฏิบัติหน่วยบริกซ์ (°Bx) ใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำตาลในสารต่างๆ เช่นน้ำอัดลม น้ำผลไม้ และมะเขือเทศเข้มข้น ดังนั้นยิ่งค่าบริกซ์สูง สารละลายของเหลวก็จะยิ่งหวาน ซึ่งหมายความว่าค่านี้มีความสำคัญต่อรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณ และยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นสำหรับวัดความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็น

HI96801

เครื่องวัดค่า Brix

มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบส่องกล้องและแบบดิจิตอล ให้ความแม่นยำสูง หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

ดูรายะละเอียดสินค้ารุ่นแนะนำ

เครื่องวัดความหวานบริกซ์

การวัดค่า Brix

เราใช้ Refractometer (เครื่องวัดการหักเหของแสง) ในการวัดเป็นเครื่องมือที่สามารถกำหนดความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครส (Sucrose) ใช้หลักการหักเหของแสง ซึ่งอธิบายว่าแสงโค้งงออย่างไรเมื่อผ่านขอบเขตระหว่างตัวกลางตัวกลางตัวหนึ่งกับตัวกลางตัวอื่น

วิธีคลาสสิกในการแสดงการหักเหของแสงคือการดูว่าดินสอที่จุ่มลงในแก้วน้ำครึ่งหนึ่งจะงอหรือไม่ต่อเนื่องที่เส้นแบ่งระหว่างตัวกลาง (อากาศ) กับอีกตัว (น้ำ) เนื่องจากแสงหักเห .

ภาพในทางทฤษฎีหลักการพื้นฐานการหักเหของแสง

ภาพอธิบายเครื่องมือวัดค่าบริกซ์แสดงการหักเหของแสงที่ใช้งานจริง

Refractometer มีกี่ประเภท

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบส่องกล้อง (มือถือ) เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด เป็นเครื่องมือแบบอนาล็อกขนาดกะทัดรัดที่พอดีกับฝ่ามือของคุณและให้การทำงานที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยการวัดที่เชื่อถือได้ เพียงแค่หยดของเหลวลงบนเลนส์ ปิดฝา แล้วอ่านค่าผ่านเลนส์ ก็ได้ผลลัพธ์

Brix refractometer

วิดิโอแนะนำเครื่องวัดแบบส่องกล้อง

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอลมีหน้าจอ LCD ที่อ่านง่าย ช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการอ่านที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบอนาล็อกแบบพกพา เป็นที่นิยมสำหรับต้องการความแม่นยำสูง การใช้งานง่าย

วิดิโอแนะนำเครื่องวัดแบบดิจิตอล