Sound Calibrator

เครื่องสอบเทียบระดับเสียงใช้เพื่อสร้างระดับเสียงที่ค่าคงที่มาตรฐาน 94 dB และ 114 dB เป็นอุปกรณ์พกพาที่ส่งเสียงที่ได้ยินของระดับและความถี่ที่แม่นยำมาก ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th

Sound Calibrator

เครื่องสอบเทียบระดับเสียงใช้เพื่อสร้างระดับเสียงที่ค่าคงที่มาตรฐาน 94 dB และ 114 dB เป็นอุปกรณ์พกพาที่ส่งเสียงที่ได้ยินของระดับและความถี่ที่แม่นยำมาก ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email: sale@tools.in.th


เครื่องสอบเทียบระดับเสียง

เป็นอุปกรณ์พกพาที่ส่งเสียงที่มีระดับและความถี่ที่แม่นยำมาก ก่อนทำการวัดเสียงรบกวน เครื่องสอบเทียบจะติดตั้งไว้เหนือไมโครโฟนของมิเตอร์ และการอ่านจะถูกตรวจสอบโดยผู้ใช้ด้วยตนเองหรือโดยมิเตอร์โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการสอบเทียบของมิเตอร์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเสมอ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานหลายอย่าง กฎระเบียบส่วนใหญ่ เช่น ข้อบังคับเรื่องเสียงรบกวนในที่ทำงาน ต้องการให้มีการสอบเทียบมิเตอร์ก่อนทำการวัด ควรเก็บบันทึกการสอบเทียบเหล่านี้เป็นหลักฐานว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

เครื่องสอบเทียบควรเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942 ถึง Class 1 หรือ Class 2 เครื่องสอบเทียบ Class 1 มีความแม่นยำมากกว่า Class 2 เล็กน้อย โดยทั่วไป หากคุณมีเครื่องวัดระดับเสียง Class 1 (หรือ Type 1) คุณควร ใช้เครื่องสอบเทียบคลาส 1 หากคุณมีเครื่องวัดระดับเสียง Class 2 คุณสามารถใช้เครื่องสอบเทียบ Class 2 หรือ Class 1 ได้

ระดับความคลาดเคลื่อน

  • Class 1 ± 0.3 dB ตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง Class 1 หรือ Class 2
  • Class2 ± 0.5 dB การตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงคลาส 2

อ้างอิงตาม IEC 60942

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID