เครื่องวัดความชื้นดิน

การตรวจความชื้นในดินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพาะปลูก เนื่องจากน้ำสามารถนำสารอาหารในดินเข้าสู่รากพืช การหมั่นตรวจสอบคุณภาพของดินด้วยเครื่องวัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ สินค้าคุณภาพสูง มีหลายรุ่นให้เลือกบางรุ่นสามารถวัดค่ากรด-ด่างในดินได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความชื้นดิน

การตรวจความชื้นในดินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพาะปลูก เนื่องจากน้ำสามารถนำสารอาหารในดินเข้าสู่รากพืช การหมั่นตรวจสอบคุณภาพของดินด้วยเครื่องวัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ สินค้าคุณภาพสูง มีหลายรุ่นให้เลือกบางรุ่นสามารถวัดค่ากรด-ด่างในดินได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


ความชื้นในดินคือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในดิน ในด้านวิทยาศาสตร์ดิน อุทกวิทยา และวิทยาศาสตร์การเกษตร ปริมาณน้ำมีบทบาทสำคัญในการเติมน้ำใต้ดิน การเกษตร และเคมีในดิน หากความชื้นในดินเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช พืชก็สามารถดูดซับน้ำในดินได้ทันที น้ำที่กักขังอยู่ในดินไม่สามารถใช้ได้กับพืช น้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในดินเหมือนแผ่นฟิล์มบางๆ น้ำในดินจะละลายเกลือและประกอบเป็นสารละลายในดิน ซึ่งมีความสำคัญในฐานะสื่อกลางในการให้สารอาหารแก่พืชที่กำลังเติบโต

หลักกการทำงานเครื่องวัดความชื้นของดิน

โดยหลักการเครื่องมือนี้จะวัดค่าความนำไฟฟ้าซึ่งเป็นการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลระหว่างโพรบสองตัว อากาศเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีและให้ค่าความนำไฟฟ้าต่ำ ดินแห้งส่วนใหญ่ภายในเป็นอากาศ น้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและดินเปียกจึงให้ค่าความนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น อุปกรณ์นี้ใช้แนวคิดนี้ในการวัดดินโดยทางอ้อม

ความจำเป็นในการวัดความชื้นในดิน

พืชของได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่และควรรดน้ำนี่เป็นคำตอบของคำถาม เครื่องวัดนี้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกร ชาวสวน คนดูแลสวน คนทำสวนงานอดิเรก การใช้เครื่องวัดนี้อย่างถูกต้องจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสมโดยทำให้มั่นใจว่ามีการได้รับน้ำอย่างพอเพียง

เกี่ยวกับความชื้นในดิน

ความชื้นในดินเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่แข็งแรง หากพืชมีน้ำมากเกินไปและดินเปียกเกินไป อาจทำให้มีน้ำขังได้ น้ำท่วมขังจะทำให้รากตายเนื่องจากไม่สามารถดูดซับออกซิเจนได้เพียงพอ ความชื้นในดินที่อุดมสมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พืชแต่ละชนิดต้องการ ปริมาณความชื้นที่ถูกต้องแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของพืชตลอดจนชนิดของดิน

ประโยชน์หลัก

ความชื้นในดินมีบทบาทอย่างมากต่อพืชผลของคุณ เครื่องวัดนี้ใช้งานง่ายและคุ้มค่า:

  • ลดการสูญเสียน้ำ
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชเพิ่มผลผลิต
  • หยุดคุณจากการรดน้ำมากเกินไปและทำร้ายพืช

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID