HI98331 วัดค่าความนำไฟฟ้าในดิน (EC Soil Meter) 0.00-4.00 mS/cm ความถูกต้อง ±0.05 mS พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA

฿6,600.00

HI98331 ใช้สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินโดย มีฟังก์ชั่น ATC เพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง หัววัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถเจาะลงไปในดินเพื่อตรวจสอบความนำไฟฟ้าได้ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบปริมาณแร่ธาตุ หรือห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ

  • ย่านการวัด 0.00-4.00 mS/cm ความถูกต้อง ±0.05 mS/cm
  • ย่านการวัด 0.00-2.00 mS/cm ความถูกต้อง  ±0.30 mS/cm
  • ย่านการวัด 2.00-4.00 mS/cm
  • สอบเทียบยืนยันความแม่นยำด้วยน้ำยา STD 1413 uS
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จาก US
Line ID
Line ID