เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ส่วนใหญ่ คุณจะได้พบกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า “ฟิสิกส์คืออะไร”

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ศึกษาเรื่องการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมผ่านอวกาศและเวลา และศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของพลังงานและแรง ฟิสิกส์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สุดและเป้าหมายหลักคือการทำความเข้าใจว่าจักรวาลมีพฤติกรรมอย่างไร

ทฤษฎีและการทดลองเป็นของคู่กันการทดลองที่ส่งผลให้เกิดการวัดปรากฏการณ์สามารถทำนายหรือยืนยันทฤษฎีได้ ในขณะที่ทฤษฎีที่ทำนายผลลัพธ์ของการทดลองถือว่าใช้ได้ ดังนั้นเครื่องมือวัดเป็นสิ่งจำเป็น

สินค้าเครื่องวัดทางฟิสิกส์

เครื่องมือวัดเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ ในวิทยาศาสตร์กายภาพ การประกันคุณภาพ และวิศวกรรม การวัดเป็นกิจกรรมในการได้มาซึ่งข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณทางกายภาพของวัตถุและเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

วัตถุและเหตุการณ์มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นถูกใช้เป็นหน่วยและกระบวนการวัดจะให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรายการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและหน่วยวัดที่อ้างอิง เครื่องมือวัด และวิธีการทดสอบอย่างเป็นทางการซึ่งกำหนดการใช้เครื่องมือเป็นเครื่องมือในการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านี้ เครื่องมือวัดทั้งหมดขึ้นอยู่กับระดับข้อผิดพลาดของเครื่องมือและความไม่แน่นอนในการวัดที่แตกต่างกัน

เครื่องมือเหล่านี้อาจมีตั้งแต่วัตถุธรรมดาๆ เช่น ไม้บรรทัดและนาฬิกาจับเวลา ไปจนถึงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องมือเสมือนใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเครื่องมือวัดที่ทันสมัย

ความแม่นยำ

ความแม่นยำหมายถึงความสามารถในการทำซ้ำของการวัด ถ้าคุณต้องวัดอะไรซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณจะได้ค่าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากในแต่ละครั้ง เครื่องมือเหล่านี้ยังทำการวัดที่แม่นยำอีกด้วยซึ่งหมายความว่าการวัดนั้นใกล้เคียงกับค่าจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวัดที่คุณได้รับนั้นใกล้เคียงกับการวัดจริงของวัตถุ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID