เครื่องวัดความชื้น

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำ ความเปียก ความแห้ง และความชื้นภายในวัสดุที่กำหนด เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมในการตรวจจับปริมาณน้ำในวัสดุต่างๆ เช่น อาหาร สมุนไพร กระดาษ คอนกรีตโดยใช้เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายจากการสะสมของความชื้น ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความชื้น

เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมในการตรวจจับปริมาณน้ำในวัสดุต่างๆ เช่น อาหาร สมุนไพร กระดาษ คอนกรีตโดยใช้เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายจากการสะสมของความชื้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

Original price was: ฿1,920.00.Current price is: ฿1,300.00.
Original price was: ฿2,500.00.Current price is: ฿1,800.00.

เครื่องตรวจจับความชื้นใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำภายในตัวอย่างวัสดุ การวัดนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาว่าระดับเหมาะสมหรือไม่ หรือจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือการหาวิธีการแก้ปัญหา

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้วัสดุเสื่อมสภาพได้ ดังนั้นการอ่านค่ามิเตอร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เครื่องวัดนี้เป็นเครื่องมือที่จำ

ความสำคัญในการวัดและควบคุม

วัสดุและการใช้งานแต่ละชนิดได้รับผลกระทบจากความชื้นต่างกัน และแต่ละชนิดก็มีช่วงที่เหมาะสมที่สุด หากน้อยเกินไปอาจส่งผลเสียพอๆ กับมากเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือวัสดุ เพื่อแสดงความสำคัญ มาดูว่ามันส่งผลต่อการใช้งานทั่วไปบางประเภทอย่างไร:

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร: การควบคุมความชื้นมีความสำคัญมากหากมากเกินไปในอาหารที่ตั้งใจจะทำให้กรุบกรอบเช่นมันฝรั่งแผ่นทอด จะทำให้อาหารมันเละเหม็นอับ อีกทั้งยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งจะทำให้อาหารเสีย หากน้อยเกินไปในอาหารที่ตั้งใจจะให้ชื้นเช่นคัพเค้กจะทำให้อาหารแห้งและไม่อร่อย

การสร้างธุรกิจก่อสร้าง: วัสดุก่อสร้างแต่ละอย่างเช่น คอนกรีตและไม้ หากความชื้นมากเกินไปอาจทำให้วัสดุเหล่านี้บวมได้และเสียหายนำไปสู่ปัญหาเชื้อราและโรคราน้ำค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย หากน้อยเกินไปทำให้เกิดการหดตัวและแตกร้าว เงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลต่อคุณภาพของอาคารได้

อุตสาหกรรมการผลิต: สินค้าที่ผลิตจำนวนมากต้องอาศัยการควบคุมความชื้นอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น พลาสติกเกือบทั้งหมดมีความไวต่อความชื้น

อุตสาหกรรมยา: ต้องควบคุมระดับการชื้นเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของส่วนผสมหรือการเน่าเสียจากเชื้อรา

ความหมายของ Moisture Humidity และ Dew point

มีหลายวิธีในการอธิบายปริมาณน้ำในของแข็ง ก๊าซ และของเหลว สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรทั้งหมด เป็นอัตราส่วนมวลต่อปริมาตร (%MC) หรือโดยส่วนต่อล้านหรือพันล้าน (ppm) หรือเป็นอัตราส่วนของไอน้ำในอากาศ %RH

Humidity ความชื้นอากาศคือปริมาณไอน้ำในอากาศหรือก๊าซอื่น สามารถแสดงได้ทั้งแบบสัมบูรณ์ ปริมาณไอน้ำทั้งหมดในปริมาตรหรืออากาศที่กำหนด หรือความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) อัตราส่วนของไอน้ำในอากาศต่อปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถเก็บได้

Moisture ความชื้นในวัสดุคือการวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำ ความเปียก ความแห้ง ภายในวัสดุที่กำหนดเช่นไม้ ข้าว เมล็ดพันธ์พืช กระดาษ คอนกรีต และอื่นๆ เป็นต้น

Dew point หรือจุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ไอน้ำควบแน่น แสดงเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส จุดน้ำค้างคือตัวบ่งชี้ว่าไอน้ำมีอยู่ในอากาศหรือก๊าซมากน้อยเพียงใด หากอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำอย่างเต็มที่ที่ความดันบรรยากาศคงที่ จุดน้ำค้างจะเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID