pH meter แบบตั้งโต๊ะ

pH meter แบบตั้งโต๊ะเป็นเครื่องวัดค่า pH ชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้วางบนโต๊ะในห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่ทำงาน และมีแม่นยำกว่าเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา นิยมใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานในอุตสาหกรรมและการผลิต และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะโดยทั่วไปประกอบด้วยหน่วยมิเตอร์และหัววัดค่า pH แยกต่างหาก หน่วยมิเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแสดงค่าพีเอช (pH) ที่อ่านได้ ขณะที่ใส่โพรบลงในตัวอย่างที่ต้องการวัด หัววัดมักจะทำจากวัสดุแก้วหรือพลาสติกที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถทนต่อสภาวะของตัวอย่างที่กำลังวัดได้

pH meter แบบตั้งโต๊ะ

หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

pH meter แบบตั้งโต๊ะ

pH meter แบบตั้งโต๊ะเป็นเครื่องวัดค่า pH ชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้วางบนโต๊ะในห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่ทำงาน และมีแม่นยำกว่าเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา นิยมใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานในอุตสาหกรรมและการผลิต และการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

pH meter แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะโดยทั่วไปประกอบด้วยหน่วยมิเตอร์และหัววัดค่า pH แยกต่างหาก หน่วยมิเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแสดงค่าพีเอช (pH) ที่อ่านได้ ขณะที่ใส่โพรบลงในตัวอย่างที่ต้องการวัด หัววัดมักจะทำจากวัสดุแก้วหรือพลาสติกที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถทนต่อสภาวะของตัวอย่างที่กำลังวัดได้

หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


รู้จัก pH Meter แบบตั้งโต๊ะ

โดยทั่วไปประกอบด้วยหัววัดอิเล็กโทรดและเครื่องวัด อิเล็กโทรดไวต่อการตรวจสอบไฮโดรเจนไอออน [H +] และหัววัดค่า pH จะสร้างเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กแตกต่างกันไปตามความเข้มข้นของ H + ions ในน้ำตัวอย่างซึ่งวัดและแสดงผลเป็นหน่วย pH โดยมิเตอร์

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะหลากหลายมีให้เลือกใช้พร้อมกับโหมดการวัดที่หลากหลายรวมถึง pH, mV, ไอออนและค่าการนำไฟฟ้า

การชดเชยอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากค่าพีเอชขึ้นกับอุณหภูมิ เอาต์พุตมิลลิโวลต์ (mV) จากหัววัด pH จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวอย่าง นี่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโดยตรงในกิจกรรม H + ไอออนของตัวอย่างและไอออนไนซ์ของสารประกอบ

การชดเชยอุณหภูมิสามารถใช้ได้ในโหมดแมนนวลหรืออัตโนมัติขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องวัดค่า pH

ฟังก์ชั่นข้อมูลเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ

การสอบเทียบตัววัดค่า pH บนสุดเป็นไปตามข้อกำหนด GLP การสอบเทียบครั้งล่าสุดสิบครั้งพร้อมกับวันที่เวลาและผลการวัดที่ประทับ ID สามารถเรียกคืนได้จากหน่วยความจำของเครื่องวัดค่า pH

ข้อมูลสามารถเก็บไว้ในเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะได้ใน 7 ช่วงเวลาที่เลือกได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 60 นาที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ พร้อมการระบุผู้ใช้ สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน RS 232 หรือ USB อินเตอร์เฟส

แบบตั้งโต๊ะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวินิจฉัยโรค ยา ห้องปฏิบัติการ การย้อม การต้ม การทำเกษตรกรรมและการป้องกันการกัดกร่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID