pH meter แบบตั้งโต๊ะ

สำหรับการวัดค่ากรด-ด่างสำหรับในห้องทดลอง ห้อง Lab มหาวิทยาลัยและสำหรับอุตสาหกรรม ที่ต้องการความแม่นยำสูง ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

แบ่งตามชนิด

แบบปากกาพกพาสะดวก แบบตั้งโต๊ะแม่นยำสูง สำหรับงานภาคสนาม แบบ pH Controller

pH meter แบบตั้งโต๊ะ

สำหรับการวัดค่ากรด-ด่างสำหรับในห้องทดลอง ห้อง Lab มหาวิทยาลัยและสำหรับอุตสาหกรรม ที่ต้องการความแม่นยำสูง ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


รู้จัก pH Meter แบบตั้งโต๊ะ

โดยทั่วไปประกอบด้วยหัววัดอิเล็กโทรดและเครื่องวัด อิเล็กโทรดไวต่อการตรวจสอบไฮโดรเจนไอออน [H +] และหัววัดค่า pH จะสร้างเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กแตกต่างกันไปตามความเข้มข้นของ H + ions ในน้ำตัวอย่างซึ่งวัดและแสดงผลเป็นหน่วย pH โดยมิเตอร์

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะหลากหลายมีให้เลือกใช้พร้อมกับโหมดการวัดที่หลากหลายรวมถึง pH, mV, ไอออนและค่าการนำไฟฟ้า

การชดเชยอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากค่าพีเอชขึ้นกับอุณหภูมิ เอาต์พุตมิลลิโวลต์ (mV) จากหัววัด pH จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวอย่าง นี่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโดยตรงในกิจกรรม H + ไอออนของตัวอย่างและไอออนไนซ์ของสารประกอบ

การชดเชยอุณหภูมิสามารถใช้ได้ในโหมดแมนนวลหรืออัตโนมัติขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องวัดค่า pH

ฟังก์ชั่นข้อมูลเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ

การสอบเทียบตัววัดค่า pH บนสุดเป็นไปตามข้อกำหนด GLP การสอบเทียบครั้งล่าสุดสิบครั้งพร้อมกับวันที่เวลาและผลการวัดที่ประทับ ID สามารถเรียกคืนได้จากหน่วยความจำของเครื่องวัดค่า pH

ข้อมูลสามารถเก็บไว้ในเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะได้ใน 7 ช่วงเวลาที่เลือกได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 60 นาที ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ พร้อมการระบุผู้ใช้ สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน RS 232 หรือ USB อินเตอร์เฟส

แบบตั้งโต๊ะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวินิจฉัยโรค ยา ห้องปฏิบัติการ การย้อม การต้ม การทำเกษตรกรรมและการป้องกันการกัดกร่อน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID