HI83399 เครื่องวัดค่า COD (Potassium Dichromate Method) และ pH และวัดสารโลหะหนักในน้ำสำหรับน้ำเสีย 

฿99,085.00

เครื่องวัด COD และ pH และวัดปริมาณสารละลายในน้ำสำหรับน้ำเสียรุ่น HI83399 สำหรับการวัดค่าความต้องการออกซิเจน Chemical Oxygen Demand (COD) มีโหมดการวัดการดูดกลืนแสงสำหรับระบบโหมดการดูดกลืนแสงช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความยาวคลื่น 5 แห่ง

  • สามารถวัดค่าแอมโมเนีย คลอรีน ไนเตรท ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอื่นๆ
  • สามารถเลือกความยาวคลื่น 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm และ 610 nm
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์