เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

Vibration meter ใช้ในกาการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการประกันคุณภาพ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรจำนวนมากใช้อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนควบคู่กับเครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวิเคราะห์ปัญหา เครื่องวัดนี้ยังสามารถใช้ในวิศวกรรมโยธาเพื่อวัดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน และสะพาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

Vibration meter ใช้ในกาการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการประกันคุณภาพ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรมักใช้อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือนควบคู่กับเครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 

ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


การทดสอบการสั่นสะเทือนและข้อมูลช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเครื่องจักร ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินการทำงานของเครื่องจักรที่ดีขึ้น โดยการรวบรวมและเรียงข้อมูลอายุการใช้งานของการสึกหรอและความเค้นของเครื่องจักรในช่วงเวลาสั้นๆ
การทดสอบการสั่นสะเทือนช่วยโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะและสภาพการทำงานของเครื่องจักร โครงสร้าง และแม้แต่ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนทดสอบอะไรบ้าง

เครื่องวัดประมวลผลสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยใช้เซ็นเซอร์ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ถูกส่งไปยังเครื่องมือผ่านสายเคเบิลและใช้ในการวัดความเร่งในการสั่นสะเทือนเป็นการวัดอัตราที่การเปลี่ยนแปลงความเร็ว ความเร่ง

ความหมายของหน่วยวัดความสั่นสะเทือน

  1. ความเร็วการสั่นสะเทือน Velocity หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของ p ต่อเวลา มากกว่า (ความเร็ว) โดยทั่วไปใช้วัด แรงสั่นสะเทือนของน้ำ แรงสั่นสะเทือนของพื้น แรงสั่นสะเทือนของท่อ
  2. การกระจัด Displacement หมายถึงแอมพลิจูด (ระยะทางต่อเวลา) ค่านี้นิยมใช้วัดความไม่สมดุล, แนวไม่ตรง, ตลับลูกปืนสไลด์ชำรุด อุโมงค์ใต้ดินชำรุด การสั่นสะเทือนของใบพัด
  3. ความเร่ง (Acceleration) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว (V) เป็นเวลา นิยมใช้วัดแบริ่งเสียหาย เสียงผิดปกติที่เครื่องจักร เกียร์ผิดปกติ

ตัวอย่างมาตรฐานความสั่นสะเทือนของมอเตอร์ไฟฟ้า

ประโยชน์ของการทดสอบการสั่นสะเทือน

การทดสอบการสั่นสะเทือนจะขจัดปัญหาด้านประสิทธิภาพและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะเริ่มต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่มีรอบการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงจำเป็นต้องมีการทดสอบการสั่นสะเทือนที่สำคัญ

กระบวนการและระบบการตรวจสอบในอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเช่นน้ำมันและก๊าซ การผลิตกระแสไฟฟ้า โลหะและเหมืองแร่ ฯลฯ ความล้มเหลวหรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดๆ นำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเช่นกัน

ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและทดสอบการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  • ทราบสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับความล้มเหลวของเครื่องจักรที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • เพื่อเพิ่มระยะการบำรุงรักษา หากมีการติดตามความสมบูรณ์ของเครื่องเป็นประจำ สามารถกำหนดเวลาการบำรุงรักษาได้ตามความต้องการ และไม่ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงาน
  • ในการประหยัดต้นทุนและทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดน้อยกว่า
  • ส่งเสริมความปลอดภัย เนื่องจากเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถนำอุปกรณ์ที่ทำงานผิดพลาดออกจากระบบได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุ
  • การรับรองความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และคุณภาพขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบ โดยการทดสอบแรงกระแทกและความเครียดที่ผลิตภัณฑ์สามารถจัดการได้ภายในอายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID