ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

การตรวจวัดความกระด้างในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น สินค้ามีหลายรุ่นทั้งแบบกระดาษทดสอบ ชุดทดสอบและเครื่องวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

เครื่องมือวัดความกระด้างแบบดิจิตอล ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ เครื่องสำหรับวัดสีของน้ำ Turbidity meter (ความขุ่น)

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

การตรวจวัดความกระด้างในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น สินค้ามีหลายรุ่นทั้งแบบกระดาษทดสอบ ชุดทดสอบและเครื่องวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


ในน้ำจืดความกระด้างหลักที่ทำให้เกิดไอออนคือแคลเซียมและแมกนีเซียม โดยทั่วไป น้ำบาดาลจะกระด้างกว่าน้ำผิวดิน แคลเซียมไอออนในน้ำดื่มมีตั้งแต่ 100 ถึง 300 มก./ลิตร สำหรับแมกนีเซียมไอออน รสชาติควรน้อยกว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจำกัดความกระด้างในน้ำดื่มที่ 100 มก./ลิตร

ชุดตรวจวัดความกระด้างในน้ำนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้นอกห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์สามารถได้รับในไม่กี่นาทีด้วยความแม่นยำที่เชื่อถือได้

ค่ามาตรฐาน Water hardness ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID