ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

การตรวจวัดความกระด้างในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น สินค้ามีหลายรุ่นทั้งแบบกระดาษทดสอบ ชุดทดสอบและเครื่องวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ

การตรวจวัดความกระด้างในน้ำเป็นสิ่งจำเป็น สินค้ามีหลายรุ่นทั้งแบบกระดาษทดสอบ ชุดทดสอบและเครื่องวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


ในน้ำจืดความกระด้างหลักที่ทำให้เกิดไอออนคือแคลเซียมและแมกนีเซียม โดยทั่วไป น้ำบาดาลจะกระด้างกว่าน้ำผิวดิน แคลเซียมไอออนในน้ำดื่มมีตั้งแต่ 100 ถึง 300 มก./ลิตร สำหรับแมกนีเซียมไอออน รสชาติควรน้อยกว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจำกัดความกระด้างในน้ำดื่มที่ 100 มก./ลิตร

ชุดตรวจวัดความกระด้างในน้ำนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้นอกห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์สามารถได้รับในไม่กี่นาทีด้วยความแม่นยำที่เชื่อถือได้

ค่ามาตรฐาน Water hardness ในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอย.สมอ.
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ล.ไม่เกิน 500 มก./ล.ไม่เกิน 500 มก./ล.
ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.ไม่เกิน 100 มก./ล.
ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ล.ไม่เกิน 250 มก./ล.ไม่เกิน 200 มก./ล.
คลอไรด์ (Cl-)ไม่เกิน 250 มก./ล.ไม่เกิน 250 มก./ล.ไม่เกิน 250 มก./ล.
ไนเตรท ไม่เกิน 50 มก./ล.ไม่เกิน 4 มก./ล.ไม่เกิน 4 มก./ล.
ฟลูออไรด์ (F-)ไม่เกิน 0.7 มก./ล.ไม่เกิน 0.7 มก./ล.ไม่เกิน 0.7 มก./ล.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID