เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดเดซิเบลคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มหรือระดับของเสียงในสภาพแวดล้อมที่กำหนด หน่วยวัดระดับเสียงคือเดซิเบล (dB) ซึ่งเป็นสเกลลอการิทึมที่วัดระดับความดันเสียงโดยสัมพันธ์กับค่าอ้างอิง

นิยมใช้ในงานด้านต่างๆ รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัดระดับเสียงในสถานที่ทำงานเช่น โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง เหมือง วัดระดับมลพิษทางเสียงในเขตเมือง เส้นทางคมนาคม และเขตอุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดความดังเสียง Sound Calibrator

เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดเดซิเบลคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มหรือระดับของเสียงในสภาพแวดล้อมที่กำหนด หน่วยวัดระดับเสียงคือเดซิเบล (dB) ซึ่งเป็นสเกลลอการิทึมที่วัดระดับความดันเสียงโดยสัมพันธ์กับค่าอ้างอิง

นิยมใช้ในงานด้านต่างๆ รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วัดระดับเสียงในสถานที่ทำงานเช่น โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง เหมือง วัดระดับมลพิษทางเสียงในเขตเมือง เส้นทางคมนาคม และเขตอุตสาหกรรม เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดความดังเสียง Sound Calibrator

ประโยชน์ของเครื่องมือ

เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานมักใช้เครื่องวัดระดับเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าระดับเสียงอยู่ภายใต้ระดับอ้างอิงที่กำหนด วิธีนี้ช่วยปกป้องผู้ที่สัมผัสกับเสียงในระดับสูง ซึ่งรวมถึงผู้ปฎิบัติงาน และประชากรทั่วไป

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และในสถานที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังใช้วัดสภาพแวดล้อมเพื่อตรวจสอบระดับเสียงจากรถยนต์ รถไฟ และการจราจรทางอากาศ งานสาธารณะ และแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ

อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่นการติดตั้งเครื่องเสียงในคอนเสิร์ต หรือเพื่อเหตุผลส่วนตัว ตัวอย่างเช่นสามารถใช้เครื่องวัดระดับเสียงในบ้านหรือที่ทำงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับระดับเสียงที่เป็นอันตราย

มาตรฐาน

องค์กรมาตรฐานแบ่งเครื่องวัดเสียงออกเป็นคลาสต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงความถี่และความแม่นยำ ตัวอย่างเช่น

American National Standards Institute (ANSI)

จำแนกเป็นประเภท 0, 1 หรือ 2 ตามความแม่นยำของเครื่องมือ เครื่องวัดระดับเสียงแบบ 0 เป็นเกรดห้องปฏิบัติการ เครื่องวัดระดับเสียงแบบที่ 1 มีความแม่นยำ ±1 dBA และใช้สำหรับการวัดที่แม่นยำในภาคสนาม เครื่องวัดชนิดที่ 2 มีความแม่นยำ ±2 dBA เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป

IEC แบ่งเครื่องวัดระดับเสียงออกเป็นสองประเภท

  • Class1 มีช่วงความถี่ที่กว้างกว่าและแม่นยำสูงสุดสำหรับห้องปฎิบัติการและใช้สอบเทียบเครื่องวัด Class2
  • Class 2 ที่มีราคาถูกสำหรับการใช้งานวัดเสียงในโรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาลและการใช้งานทั่วไป

การสอบเทียบ

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจวัดส่วนใหญ่ เครื่องวัดระดับเสียงควรได้รับการสอบเทียบเป็นระยะเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุด มิเตอร์บางตัวมีการตรวจสอบการสอบเทียบในตัวที่จะทดสอบการอ่านเดซิเบลที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว

บทความแนะนำ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID