MS6700 เครื่องวัดความดังเสียงย่านการวัดที่ 30dB-130dB ความถูกต้อง ± 1.5dB

฿5,200.00

MS6700 ใช้ CPU ในการควบคุมและเลือกช่วงโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณกำลังทดสอบการปฏิบัติตามมาตราฐาน OSHA หรือตรวจสอบเสียงของฝูงชนที่สนามกีฬา มาตราฐาน IEC 651 Type II และรวมถึง frequency weighting A & C มีสอง Auxiliary Ports ที่ให้แรงดัน 0.707 Vrms ในแต่ละช่วงหรือ DC Output 10 mV / dB

  • ความสามารถในการวัดที่ 30dB-130dB
  • ความถูกต้องของ ± 1.5 dB
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์