เครื่องวัดความหนาฟิล์ม

ความหนาของฟิล์มมีความสำคัญในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการและการลด เครื่องมือนี้สามารถวัดความหนาฟิลม์บนพื้นผิวทั้ง (Ferrous และ nonFerrous)

คุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration จากโรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความหนาฟิล์ม

ความหนาของฟิล์มมีความสำคัญในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการและการลด เครื่องมือนี้สามารถวัดความหนาฟิลม์บนพื้นผิวทั้ง (Ferrous และ nonFerrous)

คุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration จากโรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


เกจวัดความหนาผิวเคลือบใช้สำหรับวัดความหนาของฟิล์มเป็นการวัดที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการเคลือบโดยให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับความหนาทำให้บ่งบอกถึงอายุการใช้งานที่คาดหวังของพื้นผิว ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อวัตถุประสงค์ ลักษณะที่ปรากฏ และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด มีเกจวัดความหนาผิวเคลือบที่หลากหลายเพื่อวัดความหนาของฟิล์ม ซึ่งรวมถึงเกจวัดความหนาผิวเคลือบทางกลและดิจิตอลที่เหมาะสำหรับการทดสอบแบบทำลาย พร้อมโพรบและฟอยล์สอบเทียบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

เครื่องวัดความหนาฟิล์มให้การควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และวัสดุหลายประเภทเช่นเหล็ก รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม และแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ อีกหลายร้อยรายการถูกเคลือบทั้งหมด

โดยทั่วไปแล้วจะใช้กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในอีกด้านหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ (เช่น ต่อการกัดกร่อน) โดยใช้การวัดความหนาของสารเคลือบ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID