เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำเป็นสิ่งจำเป็นทั้งลักษณะทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ โดยปกติแล้วจะคำนึงถึงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การดื่มหรือว่ายน้ำ พารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำที่จำเป็นต้องตรวจวัดได้แก่ได้แก่ COD pH TDS สีของน้ำ ความขุ่น และโลหะหนักในน้ำ

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ ถูกใช้งานในด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพและด้านวิศวกรรม การวัดเป็นการได้มาถึงปริมาณทางกายภาพของวัตถุ กระบวนการวัดจะให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องและหน่วยวัดเครื่องมือวัดถูกใช้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดได้แก่ฝุ่น แสง เสียง ความเร็วลม แก๊ส ออกซิเจน

อุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญมากในกระบวนการทางอุตสาหกรรม คลังสินค้า และแน่นอนในภาคเอกชน เช่นในบ้านเพื่อกำหนดสภาพอากาศภายในและภายนอกและความชื้นในผนัง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงแนะนำให้ใช้มาตรวัดสิ่งแวดล้อมในการทดสอบและตัดสินใจอย่างถูกต้อง

เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์

อุปกรณ์วัดค่าทางฟิสิกส์ได้แก่การวัดปริมาณต่างๆ เช่นขนาด ระยะทาง ความเร็ว อุณหภูมิ ความชื้น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการวิจัยเชิงทฤษฎี ได้ตามที่ได้รับการออกแบบ สร้างขึ้น และบ่อยครั้งผ่านการลองผิดลองถูก

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้บริการจัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภทให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ

กลุ่มสินค้าที่เราจำหน่ายได้แก่เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ อุปกรณ์วัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า รวมถึงอุณหภูมิความเป็นกรด (pH) ของแข็งที่ละลาย (ค่าคอนดักติวิตี้) ความขุ่น ออกซิเจนละลายในน้ำและตะกอนแขวนลอย Biochemical oxygen demand (BOD) และ COD คือ Chemical Oxygen Demand

เครื่องมือวัดทุกชิ้นสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
email
Line ID

ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาตร์
ค่าคอนดักติวิตี้ในน้ำ
ความรู้ทั่วไปของอุณหภูมิ
ความรู้เรื่องอินฟราเรด
คุณภาพน้ำ (Water quality)
ปริมาณออกซิเจนในน้ำ
สารที่เหลือจากการระเหย
ออกซิเดชั่นและรีดักชั่น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ความหวานและบริกซ์