ค่า TDS น้ำดื่มในประเทศไทย

ค่า TDS น้ำดื่ม

ได้มีการกำหนดมาตรฐานค่า TDS น้ำดื่มต้องมีค่า ≤ 500 มก./ลิตร สำหรับของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำดื่ม

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) แสดงถึงผลรวมของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ทั้งหมดที่พบในน้ำดื่ม

ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอนุภาคและตะกอนในน้ำดื่ม ซึ่งทำให้น้ำมีสี กลิ่น และรส และสามารถเป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปของคุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล

TDS มักถูกวัดเป็นส่วนๆ ในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหากคุณสนใจว่าทำไม ppm = (mg/L)

อีกครั้งสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเมื่อพูดถึงสุขภาพของคุณ ชนิดของของแข็งที่ละลายในน้ำของคุณมีความสำคัญมากกว่าค่า TDS

ตัวอย่างเช่นถึงแม้ค่า TDS จะต่ำแต่หากมีสารเช่นสารหนู สารปรอท ตะกั่ว ก็ไม่ควรดื่มซึ่งอาจเป็นอันตราย

ค่า TDS ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับคุณภาพน้ำเพราะพูดถึงภาพรวมคล้ายๆ กับเรื่องค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจง ที่สำคัญคือต้องทราบถึงสารแต่ละชนิดที่อยู่ในน้ำว่าประกอบด้วยสารอะไรและเป็นอันตรายหรือไม่

การตรวจวัด

วิธีการหลักสองวิธีในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดคือการวิเคราะห์แบบระเหยแห้งหรือกราวิเมตริกและวัดค่าการนำไฟฟ้า

วิธีการกราวิเมตริก

วิธีการนี้ให้การแม่นยำที่สุดโดยการการระเหยตัวทำละลายของเหลวจนแห้งและการวัดมวลของสารตกค้างที่เหลือ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแม้ว่าจะใช้เวลานาน และควรทำให้ห้องทดลอง ห้องปฎิบัติการ 

วิธีการกราวิเมตริก

วิธีการวัดด้วย TDS มิเตอร์

เครื่องวัด TDS จะวัดค่าค่าคอนดักติวิตี้หรือการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของของแข็งที่แตกตัวเป็นไอออนที่ละลายในน้ำ

ไอออนจากของแข็งที่ละลายในน้ำจะสร้างความสามารถให้น้ำนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งให้ความแม่นยำในระดับที่ยอมรับได้ แต่รวดเร็วกว่ากราวิเมตริก

เครื่องวัด Total dissolved solids

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำมาตรฐานสูง สำหรับการวัดสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) 

มีหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบพกพาภาคสนาม หลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TDS Meter คุณภาพรุ่นแนะนำ